Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Mládež a sport

Mobilní verze webu

Proti výsledkům maturit se odvolalo 46 studentů. Žadatelů o přezkum přibylo

Proti výsledkům maturit se odvolalo 46 studentů. Žadatelů o přezkum přibylo
Po letošním jarním zkušebním období maturitních zkoušek došlo krajskému úřadu celkem 46 žádostí o jejich přezkoumání. V porovnání s loňským rokem jde o téměř 20% nárůst. Z celkového počtu 46 žádostí 44 žadatelů napadalo hodnocení písemných prací společné části maturitní zkoušky a dva žadatelé nebyli spokojeni s výsledkem ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky. Ani jedna žádost se letos netýkala profilových zkoušek. S odvoláním proti výsledkům maturity letos uspělo pět studentů.
 

 
 

Sedm žádostí podali studenti o přezkoumání hodnocení písemných prací z českého jazyka a literatury, jejich počet se opět snížil. Zbylých 37 žádostí směřovalo k přezkoumání hodnocení písemných prací z cizích jazyků, konkrétně 28 se týkalo anglického jazyka a devět německého jazyka. „Zatímco vloni byl u žádostí s cizími jazyky ještě poměr žadatelů 61 % německý jazyk, 39 % anglický jazyk, letos už převládali žádosti s písemnou prací z anglického jazyka,“ informoval Vladimír Zelený z krajského odboru školství.

 

Krajský úřad změnil hodnocení písemné práce ve prospěch žadatelů v pěti případech, z toho ve třech případech znamenala změna bodového hodnocení současně i dosažení nebo překročení hranice úspěšnosti zkoušky a žadatel po přehodnocení své práce tuto dílčí zkoušku vykonal úspěšně. V jednom případě bylo původně úspěšnému žadateli, který přesto požádal o přezkoumání výsledku maturitní zkoušky, jeho výsledné bodové hodnocení ještě navýšeno. U dalšího uchazeče sice došlo k navýšení bodového hodnocení, nicméně ani toto navýšení nepostačovalo k dosažení hranice úspěšnosti dílčí zkoušky. Naopak jeden neúspěšný žadatel si pohoršil, když došlo po přehodnocení jeho písemné práce ke snížení bodového hodnocení.

 

A pro úplnost: Ve dvou případech krajský úřad výsledek maturitní zkoušky zrušil a nařídil opakování zkoušky. Opakování dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce u těchto žadatelů proběhne v nejbližším možném termínu, tzn. v podzimním zkušebním období 2014. Krajský úřad i letos při odborném posuzování žádostí spolupracoval s Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (Cermat) a s Českou školní inspekcí - Inspektorátem v Kraji Vysočina.

 

 

  • Vladimír Zelený, odbor školství mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: zeleny.v@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 8.8.2014 / 8.8.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Mládež a sport

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze