Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Obchvat Jamného byl uveden do provozu

Obchvat Jamného byl uveden do provozu
Cesta po silnici druhé třídy č. II/353 z Jihlavy do Žďáru nad Sázavou je od dnešního dne rychlejší. Po roční výstavbě byl uveden do provozu nový obchvat obce Jamné v délce 1,76 km. „Přeložka silnice je navržena v kategorii S 9,5/70 se dvěma jízdními pruhy šířky 3,5 m. Obchvat uleví nejen středu obce Jamné, ale výrazně zvýší i jízdní komfort řidičů a zlepší napojení Žďárska na dálnici D1,“ uvedl náměstek hejtmana Libor Joukl. Dokončovací práce, terénní úpravy a úpravy stávající komunikace II/353 v průtahu obce Jamné potrvají ještě do konce července.
 

 
 

Úpravy v obci si vyžádají úplnou uzavírku stávající komunikace a provoz bude veden po obchvatu. Na trase přeložky je vybudován násyp do výšky cca 11 m a pod ním se nachází mostní objekt přes Jamenský potok. Navržená světlost mostu 14,5 m a výška 7,9 m vytváří příznivější podmínky pro převádění vysokých průtoku vody a migraci zvířat ocelovou konstrukcí – tubosiderem.

Tok Jamenského potoka se nachází v II. ochranném pásmu vnitřního skupinového vodního zdroje. Odvodnění komunikace je provedeno pomocí betonových monolitických rigolů podél zpevněných ploch vozovky – typu Curb king, které odvádí nečistoty do sedimentační nádrže opatřené odlučovačem ropných látek. Silniční kanalizace poté ústí do Jamenského potoka prostřednictvím retenční nádrže. Proti hluku z nové komunikace chrání venkovní prostor vybudovaná protihluková stěna v délce cca 52 m.

 

Výstavba obchvatu je realizována za podpory Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Celkové výdaje projektu se předpokládají ve výši cca 156 milionů korun a přislíbená dotace z EU bude pravděpodobně ve výši cca 103 milionů korun. Rozdíl dofinancuje Kraj Vysočina ze svého rozpočtu.

 

Stavbu II/353 D1 – Rytířsko – Jamné, 2. stavba realizovaly firmy Eurovia CS a Strabag ve sdružení a projekt připravila firma HBH projekt.

 

 

 

 

Obchvat Jamného byl uveden do provozu

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 9.6.2014 / 9.6.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze