Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu – závěr č. 63 ze dne 26.11.2007

(vymezení představeného podle § 14 odst.2 správního řádu rozhodujícího o námitce podjatosti úřední osoby v případech vedoucích představitelů územních samosprávných celků)
 

 
 

Dostupné na: http://www.mvcr.cz/clanek/zavery-poradniho-sboru-ministra-vnitra-ke-spravnimu-radu.aspx

 

§ 14 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění

 

Ze závěru poradního sboru vyplývá:

 

O námitce podjatosti proti tajemníkovi obecního úřadu rozhodne podle § 14 odst.2 zákona č. 500/2004 Sb., v platném znění starosta obce. O námitce podjatosti proti starostovi obce rozhodne v přenesené působnosti krajský úřad, v případě hejtmana kraje a ředitele krajského úřadu rozhoduje v řízení vedeném v přenesené působnosti věcně příslušný ústřední správní úřad, v řízení vedeném v samostatné působnosti Ministerstvo vnitra.

 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2014 / 16.4.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze