Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozsudek NSS čj. 3 As 8/2005 – 118 ze dne 07. 12. 2005

(odvolací řízení; zamítnutí odvolání jako nepřípustné; občanské sdružení)
 

 
 

Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 4/2006; rozhodnutí č. 825; dostupné na www.nssoud.cz

Správní řízení: odvolací řízení – zamítnutí odvolání jako nepřípustné

 

§ 60 zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení (dle současně platného správního řádu č. 500/2004 Sb. se jedná o ust. § 92 odst. 1)

 

Z rozsudku vyplývá:

I. Občanskému sdružení svědčí účastenství podle § 70 odst. 2 zákona ČNR č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, pouze v takovém správním řízení, jež je způsobilé zasáhnout zájmy vymezené v § 2 odst. 1 tohoto zákona. Účast občanských sdružení ve správních řízeních nelze vykládat natolik široce, že by se vztahovala na řízení, jež mohou zasáhnout jakoukoliv složku životního prostředí, nýbrž toliko složky životního prostředí chráněné zákonem o ochraně přírody a krajiny.

II. Účastníkem správního řízení se nestává ten, s kým správní orgán nesprávně jako s účastníkem řízení jednal. Vyjde-li taková vada najevo až po podání odvolání tím, s kým správní orgán prvního stupně nesprávně jednal jako s účastníkem řízení, odvolací správní orgán zamítne jeho odvolání podle § 60 správního řádu jako nepřípustné.

 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 17.3.2014 / 18.3.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze