Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Vysokorychlostní trať - VRT

Mobilní verze webu

Zásady územního rozvoje Kraje Vysočina, grafická část, výkres I-2_Plochy_koridory

 

 
 

V Zásadách územního rozvoje Kraje Vysočina vydaných Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 16. 9. 2008 je v grafické části na výkrese I-2_Plochy_koridory znázorněn koridor trasy vysokorychlostní tratě (dále též VRT) spojují Prahu a Brno přes území Kraje Vysočina. Požadavek na vymezení této trasy vyplynul z usnesení Vlády ČR ze dne 17. 5. 2006, kterým byla schválena Politika územního rozvoje České republiky. Stejný požadavek vyplynul i z následného usnesení Vlády ČR ze dne 20. 7. 2009, kterým byla schválena Politika územního rozvoje České republiky 2008 (dále též PÚR 2008). Při projednávání Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina, vydaných Zastupitelstvem Kraje Vysočina dne 18. 9. 2012, trasa koridoru VRT nebyla měněna.

V současné době zahájilo Ministerstvo dopravy ČR, prostřednictvím projektanta SUDOP Praha, projekční práce na vyhledání nové trasy koridoru mezi Prahou a Brnem.

Případná nová trasa koridoru VRT bude předmětem pro aktualizaci zásad územního rozvoje Kraje Vysočina.

 

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Miloslav Malec
Vytvořeno / změněno: 14.2.2014 / 14.2.2014

 

Cesta: Titulní stránka > Vysokorychlostní trať - VRT

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze