Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

 

 
 

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

 

Jaký byl rok 2013 z pohledu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod  rokem?

 

Rok 2013 byl pro nás završením mnohaletého úsilí směřujícího k vybudování nového depozitáře v Havlíčkově Brodě. Koncem března tohoto roku jsme spolu s Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodě převzali společný depozitář ve zrekonstruovaných prostorách v centru města. Nyní máme odpovídající podmínky pro uložení sbírkového fondu, podařilo se nám sbírky přestěhovat a z větší části utřídit. Zbývá zprovoznit konzervátorskou dílnu, kde bude možné sbírkové předměty ošetřovat. To je pro nás opravdu zásadní věc a poděkování patří všem, kteří se na zdárném dokončení rekonstrukce prostor podíleli – projektantům, stavebním firmám i zřizovateli Kraji Vysočina.

V roce 2013 jsme se dostali také do závěrečné fáze velkého tříletého projektu Porta culturae, v rámci přeshraniční spolupráce s Dolním Rakouskem, který naše muzeum za Kraj Vysočina administruje. Ačkoli úplný konec projektu bude až v polovině roku 2014, všechny zásadní akce projektu již zdárně proběhly a věřím, že spolupráce s kolegy z Jižních Čech, Jižní Moravy a Dolního Rakouska bude úspěšně pokračovat i po jeho skončení.

Na závěr chci zmínit úspěšnou práci na několikaletém projektu - Sklářství českomoravské vrchoviny, který bychom chtěli nadále rozvíjet, s konkrétními výraznými výstupy v podobě reprezentativní výstavy a knihy. Všechny tyto činnosti jsme dokázali realizovat za běžného chodu organizace a za to patří dík všem kolegům v muzeu.

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Velký ohlas veřejnosti a to nejen v Kraji Vysočina, vzbudila mezinárodní třídenní konference Češi a Němci na Vysočině, kterou jsme uspořádali v rámci zmíněné přeshraniční spolupráce. Zúčastnili se jí přednášející z celé České republiky, Rakouska, Německa a Švýcarska a potěšilo nás, že si pochvalovali dobré organizační zabezpečení konference. Sborník z konference by měl vyjít v březnu 2014.

 

Mezinárodní konference

 

V našem muzeu pak mimořádně zaujala výstava skleněných plastik a obrazů Františka Janáka, ilustrace a knižní grafika Luboše Drtiny nebo keramické plastiky Hany Exnarové, to vše byly výstavy výrazných osobností výtvarného umění, které tvoří v našem regionu nebo z našeho regionu pocházejí. Velký ohlas měla též autorská výstava archeologů našeho muzea a kolektivu spolupracovníků, kteří vytvořili výstavu Cesta do pravěku Havlíčkobrodska. Tato výstava s bohatým doprovodným programem byla také ústředním motivem letošní Muzejní noci.

 

Plastika Františka Janáka

 

Cesta do pravěku

V rámci projektu Porta culturae to bezesporu byl 3. ročník Dnů otevřených ateliérů v Kraji Vysočina. Letos se jich zúčastnilo na 200 výtvarníků z celého kraje a více než 8 000 návštěvníků. Myslím, že tato akce má tak velký ohlas právě proto, že zprostředkovává kontakt návštěvníka a umělce v prostředí ateliérů, kam běžně návštěvník nepřijde. Zvolenou formou jde o nejrozsáhlejší propagaci umění a uměleckého řemesla v našem kraji a navíc tvoří velký celek se Dny otevřených ateliérů v Jihočeském kraji, Jihomoravském kraji, Dolním a Horním Rakousku odkud jsme koncept otevřených ateliérů převzali.

 

Co zajímavého připravujete v roce 2014?

 

Na počátku roku představíme veřejnosti zajímavou výstavu, MUDr. Ivana Davida Dějiny psychiatrie, která představí zajímavou minulost i současnost péče o duševně nemocné.

Spolupracujeme také na projektu Baroko na Havlíčkobrodsku, který připravili pracovníci Galerie výtvarného umění v Havlíčkově Brodě, spolu se Státním okresním archivem v Havlíčkově Brodě. Významným počinem bude připomenutí výročí 100 let od počátku světové války autorskou výstavou historiků našeho muzea 1. světová válka na Havlíčkobrodsku a vrcholem roku by měla být výstava 140 let muzejní práce v Havlíčkově Brodě, kde bychom rádi představili veřejnosti popularizační formou naši práci a odprezentovali nové přírůstky do sbírek za poslední roky a příběhy, které se k nim váží.

 

Na které akce se mohou návštěvníci zejména těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

 

Myslím, že každá z nabízených výstav a bohatý doprovodný program přednášek si najde své diváky. Mě nejvíc potěší, když se nám podaří prostřednictvím vystavených exponátů zprostředkovat návštěvníkům silný příběh, který je s nimi spojen a přiblížit jim tak realitu doby. Nehromadíme totiž historické exponáty beze smyslu, ale vytváříme sbírky věcí, které mohou „vyprávět“ o důležitých fenoménech regionu, historických událostech, o životních osudech lidí, kteří tu žili před námi. Někdy jsou to příběhy smutné a tragické, někdy veselé i absurdní – prostřednictvím těchto příběhů můžeme porozumět řadě událostí a motivacím lidí, kteří byli jejich aktéry. Z poznání a porozumění můžeme čerpat ve vlastním životě a oprostit se od jednoduchého - černobílého vidění světa.

 

 

Na otázky odpovídal: MgA. Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod

http://www.muzeumhb.cz/

 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2014 / 17.1.2014 | Zveřejnit od: 17.1.2014
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Mapa webu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze