Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zástupci Kraje Vysočina se zúčastnili konference EUREGHA k řízení výzkumu regionálních strategií v oblasti zdravotnictví

budova Evropské komise v Bruselu
Zástupci Kraje Vysočina Ing. Martin Hyský a Ing. Kateřina Smejkalová se v úterý 3. prosince 2014 zúčastnili konference v Evropském parlamentu organizované sdružením Euregha.
 

 
 

Konference s názvem "Řízení výzkumu pro regionální strategie v oblasti zdravotnictví aneb jak regiony využívají výsledky výzkumů v oblasti zdravotnictví za účelem optimalizace zdravotních výsledků občanů" pořádalo neziskové sdružení Evropských regionálních a lokálních zdravotních institucí (European Regional and Local Health Authorities, EUREGHA), jehož aktivním členem je Kraj Vysočina již od září roku 2012. Dalšími účastníky byly členské regiony ze Švédska, Anglie, Španělska, Rakouska, Itálie, Belgie a Polska či zástupci Evropské komise.

Na konferenci zástupci Evropské komise zdůraznili důležitost propojení výzkumu a strategií v oblasti zdravotnictví, zejména v jejich převodu do praxe, aby zdravotní výsledky občanů regionů byly co nejvíce optimalizovány. Partnerské regiony prezentovaly a vzájemně diskutovaly o svých nejlepších postupech, které spojují výzkum a zdravotní strategie. Čtyři partnerské regiony z Itálie, Švédska, Velké Británie a Finska zde prezentovaly příklady své nejlepší praxe s tím, že pro dosažení kýženého výsledku v této oblasti je třeba především vzájemně spolupracovat, a to i přesto, že socioekonomiská situace je v různých regionech diametrálně odlišná.

Naši reprezentanti ocenili především možnost vyslechnout zkušenosti ostatních regionů v této oblasti a porovnat jejich praxi s praxí Kraje Vysočina.  Ing. Kateřina Smejkalová z odboru zdravotnictví zhodnotila přínos konference velmi kladně se slovy: „Nejen, že jsme získali informace o ostatních regionech a mohli si uvědomit, kde jsou slabá místa (ale naopak i silná) našeho regionu, ale setkali jsme se také s konkrétními příklady úspěšných projektů a získali pomyslný návod, jak lze postupovat. Osobně však za největší pozitivum považuji možnost osobního seznámení s potenciálními partnery a vzájemné ujištění, že jsme otevření případné spolupráci.“

 
Zodpovídá: Mgr. Jan Skála
Vytvořeno / změněno: 12.12.2013 / 12.12.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze