Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina přichází s unikátní motivací pro učně

Vysočina přichází s unikátní motivací pro učně
Po motivačních stipendiích přichází Kraj Vysočina s dalším, tentokrát originálním a v České republice dosud nepraktikovaným, monitorováním kvality vzdělávání v učebních oborech. Půjde o systematické a opakované sledování obecného osobnostního vývoje studentů, kam patří např. finanční gramotnost, práce s informacemi nebo schopnost zvládat různé životní situace. „Tímto monitoringem reagujeme na podnět samotných škol, které podobné hodnocení zatím postrádaly. Cílem je zachytit osobnostní posun učně od nástupu na střední školu až k závěrečné zkoušce,“ vysvětlila Jana Fialová, radní Kraje Vysočina pro oblast školství.
 

 
 

Pilotní monitorování úrovně obecných kompetencí žáků tříletých učebních oborů už na Vysočině proběhlo v minulém školním roce. Následně do něj byly zapracovány podněty samotných škol a od školního roku 2013/2014 tuto formu hodnocení nabízí 18 z 20 krajských středních škol nabízející učňovské obory. „Podobné monitorování tohoto druhu schopností dosud v praxi chybělo. Pro učně i jejich rodiče bude zajímavé porovnat pokrok sociálních znalostí mezi prvním a třetím ročníkem,“ upozornil Kamil Ubr z krajského odboru školství, mládeže a sportu.  Každý účastník  monitorování obdrží zpětnou vazbu – certifikát, který bude srozumitelný a přehledný nejen pro studenty, ale především pro potenciální zaměstnavatele. Kromě toho každá škola získá souhrnnou zprávu o výsledcích monitorování.

 

Kraj Vysočina je připraven tuto novou službu poskytovanou středními školami podpořit již v letošním roce částkou ve výši až 280 tisíc korun. Už nyní je pravděpodobné, že vysočinský model monitorování úrovně obecných kompetencí žáků učebních oborů najde uplatnění napříč všemi kraji.

 

 

  • Kamil Ubr, odbor školství, mládeže a sportu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 4.12.2013 / 4.12.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze