Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj plánuje další revitalizace parků

Hrad Kámen
Kraj Vysočina připravuje revitalizaci dalších dvou parků. V případě získání prostředků z Operačního programu Životní prostředí přijdou na řadu zámecký park ve Zboží a park u Hradu Kámen. Odbornému ošetření bude předcházet pořízení studií navrhovaných úprav. “Předpokládané náklady na práce, které by měly začít na jaře příštího roku, dosáhnou 3,4 milionu korun s tím, že 75% znatelných nákladů bude hrazeno z evropských fondů,“ uvedl radní Kraje Vysočina pro oblast životního prostředí Zdeněk Chlád.
 

 
 

Projekt Hrad Kámen

Revitalizace parku má za cíl uvést ho do stavu, který odpovídá požadavkům současného návštěvnického provozu Hradu Kámen. Ozdravení bude spočívat v kácení dřevin ohrožujících bezpečnost  těch, které jsou ve špatném zdravotním stavu, kompozičně nevhodných a dále také neperspektivních náletů. Počítá se také s ošetřením ponechávaných dřevin pro zvýšení jejich vitality a zajištění provozní bezpečnosti, regenerací trávníků a odstraňování pařezů. Za vykácené dřeviny budou doplněny dosadby nových perspektivních stromů a keřů.

Termín: 4/2014 – 10/2015

 

Projekt zámecký park ve Zboží

Předmětem je revitalizace parku v areálu památkově chráněného území, jehož stav se postupem času rychle horší, zejména starší stromy odumírají nebo vykazují závažné defekty. Kraj, jako vlastník nemovitosti, chce do budoucna řešit zejména pokácení dřevin ohrožujících bezpečnost klientů se zdravotním postižením a také návštěvníky z řad veřejnosti. Cílem revitalizace bude odstranění dřevin ve špatném a neperspektivním zdravotním stavu a kompozičně nevhodných, odstranění keřového patra na nevhodných místech, samozřejmostí je dosadba nových dřevin a regenerace trávníků.

Termín: 4/2014 – 10/2015

 

Kraj Vysočina v programovacím období 2007 až 2013 získal evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí na revitalizaci devíti parků jejichž realizace je v celkovém objemu 13 miliónů korun. Výše dotace se pohybuje od 80 do 90 % uznatelných nákladů. V současné době odborníci omlazují např. zámecký park v Ústavu sociální péče v Křižanově nebo park u Domova důchodců v areálu Nemocnice Havlíčkův Brod.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.10.2013 / 22.10.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze