Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Psychiatrická nemocnice Jihlava

Psychiatrická léčebna Jihlava
Adresa zařízení :
Brněnská 54
586 24 Jihlava
 

 
 

 

Psychiatrická nemocnice Jihlava je státní příspěvková organizace, zřizovatelem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Od 1. 1. 1991 je samostatným právním subjektem, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající.


Psychiatrická nemocnice Jihlava je odborným léčebným ústavem poskytujícím komplexní odbornou psychiatrickou a diagnostickou péči. Provozuje ústavní lékárnu a dále vykonává ekonomickou, investiční, provozní, technickou, administrativní a další obdobnou činnost v rozsahu potřebném pro naplnění svého účelu.


Nemocnice se rozkládá na ploše 14 hektarů, v parkové úpravě se nachází 7 léčebných pavilonů.


V psychiatrické nemocnici pracuje 420 zaměstnanců. Psychiatrická nemocnice má 600 lůžek, 40 % akutní péče, 60 % následná péče. Poskytuje diferencovanou péči na specializovaných odděleních příjmových, psychoterapeutických, léčebných, gerontopsychiatrických, pro léčbu závislostí, sexuologických a somatických pro kombinované somatické a psychické poruchy. V nemocnici je 6 primariátů (5 psychiatrických a 1 interní) - celkem 17 oddělení. Zřízeny jsou další odborné ambulance.

 

Nemocnicí je zajišťována psychiatrická péče ve spádovém území 6 okresů (Jihlava, Žďár nad Sázavou, Třebíč, Pelhřimov, Jindřichův Hradec, Tábor) pro asi 620 tis. obyvatel. Plní úkoly psychiatrických odd. nemocnic v regionech, kde tato odd. nejsou zřízena. V Kraji Vysočina působí též Psychiatrická nemocnice Havlíčkův Brod. která má zcela jiné spádové území a se kterou Psychiatrická nemocnice Jihlava úzce spolupracuje. Dobrá spolupráce je s Nemocnicí Jihlava, která smluvně zajišťuje některé služby.

 
Zodpovídá: Ing. Veronika Šimková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2013 / 21.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze