Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočinské nemocnice s.r.o.

Vysočinské nemocnice s.r.o.
Adresa zařízení:
5. května 319
396 01 Humpolec
 

 
 

 

Vysočinské nemocnice s.r.o. poskytují zdravotní péči na těchto místech poskytování: Poliklinika Ledeč nad Sázavou, Nemocnice Ledeč-Háj, Nemocnice Humpolec, Plicní léčebna Humpolec.
Předmětem činnosti je poskytování léčebné, rehabilitační a ošetřovatelské péče v následné a dlouhodobé péči, činnost ambulantní – diagnostická a léčebná činnost v interním lékařství, diabetologie, radiodiagnostika, pneumologie a další činnosti uvedené v obchodním rejstříku.


Pracoviště: Nemocnice Ledeč-Háj je umístěno v lokalitě Háj, v nově rekonstruovaných objektech ve vlastnictví města Ledeč nad Sázavou. Je zde objekt nemocnice, administrativní část, objekt stravovacího a zásobovacího provozu s byty a čistírna odpadních vod. Lůžková část zdravotnického zařízení disponuje 88 lůžky, kde je zajišťována následná péče přednostně pro klienty z okresu Havlíčkův Brod. Při volné kapacitě jsou po dohodě přijímáni indikovaní nemocní z celé republiky. V případě potřeby jsou pro pacienty zajišťována vyšetření a případná ošetření v ambulancích odborných lékařů (neurologie, ortopedie, chirurgie, oční, ORL, kožní, zubní) v Ledči nad Sázavou, Světlé nad Sázavou a Havlíčkově Brodě. Pokud stav pacienta vyžaduje pobyt na akutním lůžku, zařízení spolupracuje s Nemocnicí Havlíčkův Brod, příspěvkovou organizací.

 

Pracoviště: Poliklinika Ledeč nad Sázavou je umístěno na poliklinice v Ledči nad Sázavou.
Ambulance (interní, diabetologie, RDG, rehabilitace) slouží zejména pro pacienty z oblastí s historickou a přirozenou spádovostí do Ledče nad Sázavou – kromě Ledče nad Sázavou tedy i Světlá nad Sázavou, Zruč nad Sázavou, Bohdaneč, Dolní Kralovice a okolí těchto sídel. Současný rámec zařízení a rozsah činností je pro potřeby spádové oblasti dostatečný. Cílem organizace je zvyšování kvality poskytované péče.

 

Pracoviště: Nemocnice Humpolec je poblíž centra města. Pracoviště poskytuje služby následné péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení v Humpolci (na ul. 5.května č. 319). Zařízení disponuje 104 lůžky následné péče a dlouhodobé péče. V případě potřeby jsou pro pacienty zajišťována vyšetření a případná ošetření v ambulancích odborných lékařů (neurologie, ortopedie, chirurgie, oční, ORL, kožní, zubní) v Humpolci, Nemocnici v Pelhřimově a Nemocnici v Havlíčkově Brodě. Léčebna disponuje jedním pokojem, kde v případě zájmu může být ubytován společně s pacientem i rodinný příslušník a dvěma nadstandardními pokoji.

 

Pracoviště: Plicní léčebna Humpolec je provozována Vysočinskými nemocnicemi od 1.3.2013. Plicní léčebna zajišťuje komplexní péči o pacienty s tbc a ostatními nemocemi respiračního aparátu. Jde o zařízení, spadající do oddílu péče následné, specializované a léčebna disponuje 80 lůžky. Plicní léčebna má nadregionální působnost s přirozeným spádem cca 550.000 obyvatel v okruhu cca 80 - 120 km. Plicní léčebna zajišťuje komplexní péči o pacienty s nemocemi respiračního traktu, s téměř 50% nadregionální působností. Skladba pacientů: cca 10 - 15 % nemocní s tuberkulózou či podezřením na tuto nemoc, cca 20 - 25 % onemocnění nádory plic a jejich komplexní řešení, včetně ošetřovatelské péče, 50 - 55 % nemocní s chronickou obstrukční chorobou plicní, emphysemem, zbytek pak jiné plicní diagnózy, málo četné. Kromě této péče, zajišťované na lůžkové části se v Plicní léčebně nachází i ambulantní složka, která pečuje o pacienty, vč. dohledu nad tbc, očkováním, atd. Plicní léčebna v rámci diagnostických činností spolupracuje s Nemocnicí Pelhřimov, Nemocnicí v Jihlavě a v Havlíčkově Brodě.

 

 

Vysočinské nemocnice s.r.o.

Zodpovídá: Ing. Veronika Šimková
Vytvořeno / změněno: 21.6.2013 / 21.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor majetkový

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze