Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Opatření omezující pohyb osob

 

 
 

Upozorňujeme poskytovatele sociálních služeb, že s účinností od 1. 1. 2014 byla povinnost spočívající v písemném sdělování registrujícím orgánům informací o použití opatření omezujících pohyb osob zrušena. Sběr údajů o počtu osob, u kterých byla použita opatření omezujících pohyb osob, a o četnosti jejich použití podle druhů těchto opatření, bude probíhat v rámci "vykazování dat o poskytovaných sociálních službách", a to prostřednictvím elektronického systému vždy do 30. června za předchozí kalendářní rok.  

 

Podávání zpráv k opatření omezujících pohyb osob

 

S účinností od 1. 8. 2009 je zákonem stanovena povinnost poskytovateli sociálních služeb, který v průběhu kalendářního pololetí použil opatření omezující pohyb osob, písemně sdělit registrujícímu orgánu ve lhůtě do 15 dnů po skončení kalendářního pololetí počet osob, u kterých byla tato opatření použita, a četnost jejich použití podle druhů těchto opatření.

 

Kontaktními osobami na Krajském úřadě kraje Vysočina jsou pracovníci odboru sociálních věcí: 

  • Ing. Kateřina Píbilová, oddělení sociální správy,  e-mail: pibilova.k@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 807, 734 694 481, Žižkova 57, budova D,  č. dv. 2.11
  • Lenka Žáková, oddělení sociální správy,e-mail: zakova.l@kr-vysocina.cz, tel. 564 602 809, Žižkova 57, budova D, č. dv. 2.11

 

 
Zodpovídá: Mgr. Marek Homolka
Vytvořeno / změněno: 7.6.2013 / 7.6.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze