Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Pokračuje ověřování půdoochranné technologie při pěstování kukuřice

Pokračuje ověřování půdoochranné technologie při pěstování kukuřice
Školní statek Humpolec stejně jako v minulém roce i letos ověřuje půdoochrannou technologii při pěstování širokořádkových plodin. V pátek 26. 4. 2013 zahájil setí kukuřice do porostu směsky, která byla zaseta na podzim minulého roku. „Využili jsme příznivého počasí a nabídky služby k zasetí kukuřice od firmy Horsch, která se dlouhodobě zabývá bezorebnými technologiemi při setí širokořádkových plodin,“ řekl ředitel Školního statku Humpolec Jan Mácha.
 

 
 

V Kraji Vysočina je ve veřejném registru půdy (LPIS) velké množství zemědělské půdy označeno jako mírně erozně ohrožená, která je využívána pro pěstování širokořádkových plodin. Tyto plodiny mohou být pěstovány na těchto půdách pouze za využití půdoochraných technologií jako například setí do předplodiny, do mulče, nebo bezorebné setí.

 

„Kraj Vysočina jako tradiční zemědělský region hledá možnosti, jak efektivně využívat zemědělský potenciál krajiny a zároveň chránit nejcennější půdní vrstvy. Velkým přínosem je také to, že odborníci i studenti zemědělské akademie mají možnost seznámit se s moderní půdoochrannou technologií přímo v praxi,“ uvedl Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina pro oblast zemědělství.

 

Takto zasetý pozemek bude sledován po celé vegetační období, zvýšená pozornost bude porostu věnována především po přívalových deštích. Metoda pěstování kukuřice, která byla zvolena na Školním statku Humpolec, omezuje erozi půdy a zároveň napomáhá zadržování vody v krajině.

 

 

  • Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz
 

Pokračuje ověřování půdoochranné technologie při pěstování kukuřice

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 30.4.2013 / 30.4.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze