Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina nesouhlasí s připravovanou novelou zákona o vodovodech a kanalizacích

Vysočina nesouhlasí s připravovanou novelou zákona o vodovodech a kanalizacích
Aktuálně projednávaná novela zákona o vodovodech a kanalizacích mimo jiné chystá pro vlastníky vodovodních a kanalizačních přípojek další finančně náročné rozšíření povinností. Ministerstvo zemědělství pod vedením ministra Petra Bendla navrhuje, aby provozovatel veřejné sítě zajišťoval na náklady vlastníka veškeré opravy a údržbu přípojek, a to i pod veřejným prostranstvím. „Podle nyní platné legislativy je dnes tato povinnost na provozovateli příslušného vodovodu či kanalizace a náklady na tyto práce jsou zahrnuty v ceně vodného a stočného,“ upozorňuje Zdeněk Chlád, radní Kraje Vysočina.
 

 
 

Stanovisko a komentář Zdeňka Chláda, radního Kraje Vysočina pro oblast lesního a vodního hospodářství a životního prostředí:

Podle nyní projednávané novely tohoto zákona by veškeré opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, měl provádět vždy provozovatel příslušného vodovodu či kanalizace na základě žádosti vlastníka, a to na náklady tohoto vlastníka. Přesunutí této povinnosti na majitele nemovitosti, ke které přísluší konkrétní vodovodní či kanalizační přípojka, je jen přenesením další finanční zátěže na občany tohoto státu. Majitelé těchto přípojek nemohou znát současný technický stav těchto přípojek. Mnohdy se jedná o přípojky po době jejich životnosti, na kterých nebyla prováděna provozovateli příslušná údržba. A přesto by se jim měla nově uložit povinnost vzít toto břímě na sebe.

 

Za velice zarážející považuji situaci, že je zároveň vytvářen monopol na tyto opravy a údržbové práce. Nemohu uvěřit tomu, že v době tržního hospodářství, v době tlaku na hospodárnost a na co nejnižší ceny snad ve všech segmentech, se zde někdo pokouší prosadit povinnost platit v podstatě jakoukoli částku za dané opravy a údržbové práce, bez podrobení se konkurenčnímu prostředí.

 

V konečném důsledku by přijetí výše uvedených ustanovení příslušného zákona mohla mít za důsledek situace, kdy by se řada občanů zejména ze sociálně slabších rodin mohla ocitnout bez dodávky pitné či by se musela zadlužovat kvůli odstranění poruch, které nezavinila. Osobně právo na dodávku pitné vody a právo na odvod odpadních vod považuji za jedno ze základních práv občanů, za nezbytnou součást základního životního standardu.

 

Přijetím výše uvedených ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích by došlo nejen k významnému zásahu do peněženek konkrétních občanů, ale také do rozpočtů měst, městysů a obcí jako majitelů řady nemovitostí. A to bez možnosti vybrat si ekonomicky nejvýhodnější nabídku. Přitom dle vyjádření některých zástupců vodárenských společností by dopad do ceny vodného a stočného byl minimální.

 

Zdeněk Chlád bude za Kraj Vysočina ještě tento týden o nesouhlasném stanovisku se změnou konkrétních ustanovení zákona o vodovodech informovat členy Zemědělského výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Kraj Vysočina tímto důrazně odmítá příslušné ustanovení předmětného zákona.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.4.2013 / 16.4.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze