Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

• Rozsudek NSS ze dne 22.2.2012, č.j. 8 As 94/2011-80

 

 
 

Správní řízení: zánik plné moci udělené zmocněnci správní řád výslovně neřeší

§ 33 odst.1 zákona č. 500/2004 Sb. v platném znění (správní řád), § 28 zákona č. 99/1963 Sb., v platném znění (o.s.ř.)

Z rozsudku vyplývá:

Otázku zániku plné moci udělené zmocněnci správní řád výslovně neřeší. Zánik plné moci neupravuje ve svých ustanoveních ani soudní řád správní. Proto je pro posouzení zániku plné moci zmocněnce účastníka správního řízení  třeba analogicky použít ustanovení občanského soudního řádu. Jeho § 28 odst.3  stanoví, že zvolí-li si účastník jiného zástupce, platí, že tím také vypověděl plnou moc dosavadnímu zástupci. V judikované věci se Nejvyšší správní soud přiklonil k názoru Městského soudu v Praze, že dříve udělená generální plná moc advokátovi zanikla pozdějším udělením generální plné moci jinému advokátovi a oznámením této skutečnosti správnímu orgánu.

Dostupné na www.nssoud.cz

 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 20.3.2013 / 20.3.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze