Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Traumatologický plán pro poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče

 

 
 

Traumatologický plán poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče

 

Informace pro poskytovatele jednodenní nebo lůžkové péče, kteří jsou povinni v souladu s ustanovením § 47 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) zpracovat Traumatologický plán, pro postup při zpracování traumatologického plánu a jeho projednání s krajským úřadem.

 _________________________________________________________________________

  

Traumatologický plán poskytovatelů jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče

 

Poskytovatel jednodenní nebo lůžkové péče je povinen v souladu s ustanovením § 47 zákona o zdravotních službách:

 

·     zpracovat traumatologický plán, v němž upraví soubor opatření, která se uplatňují při hromadných neštěstích

·     jedno vyhotovení plánu předat příslušnému správnímu orgánu do 30 dnů ode dne jeho zpracování,

·     při jeho zpracování vychází z místních podmínek a možností a z výsledků jeho projednání s příslušným správním orgánem,

·     návrh traumatologického plánu projedná s příslušným správním orgánem,

·     podrobnosti o obsahu traumatologického plánu a postup při jeho zpracování a projednání s příslušným správním orgánem stanoví prováděcí právní předpis (vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatelé jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání.

 

Poskytovatelé jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče jsou povinni zpracovat traumatologický plán do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona o zdravotních službách, tedy do 31. 3. 2013.

 

Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor zdravotnictví je připravený všem poskytovatelům jednodenní nebo lůžkové péče, zpracovatelům traumatologických plánů poskytnout metodickou pomoc a konzultaci.

 

 

Kontaktní osoba:

 

Ing. Tomáš Halačka

Krajský úřad Kraje Vysočina

odbor zdravotnictví

oddělení zdravotní správy

tel.:      +420 564 602 453 
fax.:     +420 564 602 435 
e-mail: 
halacka.t@kr-vysocina.cz

 

 V příloze:

 

1)   Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 101/2012 Sb.

2)   Check–list pro přípravu na příjem velkého počtu zraněných v lůžkovém zdravotnickém zařízení (možné využití při zpracování traumatologického plánu)

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Bc. David Talpa
Vytvořeno / změněno: 25.2.2013 / 25.2.2013
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Servis pro

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze