Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj rozdělí milionové dotace na územní plánování obcí

Kraj rozdělí milionové dotace na územní plánování obcí
Jedenáctým rokem Kraj Vysočina nabízí obcím poskytnutí dotace na podporu pořízení územního plánu. V současné době má schválený územní plán 577 obcí z celkem 704. 151 obcí má územní plán rozpracovaný. Zatímco v roce 2003 o krajskou dotaci požádalo pouhých 19 obcí, letos zastupitelstvo kraje rozhodne o 59 podpořených žádostech v celkovém objemu více než 6,3 miliónu korun.
 

 
 

Za jedenáct let existence dotací na územně plánovací činnosti obcí uvolnil Kraj Vysočina ze svého rozpočtu celkem 62 miliónů korun, které rozdělil mezi 617 žadatelů.  „Podle statistik pracovníků odboru územního plánování a stavebního řádu v tuto chvíli chybí zpracování územních plánů 63 obcím v regionu. Absence této dokumentace může kromě jiného komplikovat podávání žádostí o rozvojové dotace nebo rozsáhlejší územní rozvoj,“ uvedl Martin Hyský, krajský radní pro oblast regionálního rozvoje a územního plánování s tím, že v příštích letech se předpokládá pokračování dotačního titulu pro pořízení nových územních plánů.

 

Kraj poskytuje dotace na pořízení územních plánů podle Zásad Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací na územně plánovací činnost obcí z rozpočtu Kraje Vysočina (Zásady). Dle těchto Zásad může být dotace poskytnuta pouze na zpracování jedné etapy územního plánu, a to na koncept (pokud se zpracovává) nebo na návrh územního plánu. „Podmínkou pro poskytnutí dotace obci je první pořízení územního plánu na celé správní území obce dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a obec musí mít také schválené zadání územního plánu,“ doplnil Martin Hyský.

 

Čerpání dotací od roku 2003 – 2013 za jednotlivé okresy

okres

počet dotací

Havlíčkův Brod

102

Jihlava

95

Pelhřimov

110

Třebíč

156

Žďár nad Sázavou

154

Zdroj: Krajský úřad Kraje Vysočina

 

  • Lenka Ryšavá, odbor územního plánování a stavebního řadu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    e-mail: rysava.l@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 22.1.2013 / 22.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze