Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Mobilní verze webu

Akční plán elektronické bezpečnosti na rok 2013

Akční plán elektronické bezpečnosti na rok 2013
Už od roku 2009 věnuje Kraj Vysočina intenzivní pozornost problematice elektronické bezpečnosti. O rok později krajská rada schválila Strategii elektronické bezpečnosti na roky 2010 – 2013. Její naplňování je spojeno s každoročním bilancováním a hodnocením. Na definování cílů Strategie krajský tým spolupracuje např. také s krajským policejním ředitelstvím, centrálními institucemi nebo hospodářskou komorou a státním zastupitelstvím.
 

 
 

Každoroční akční plány pro naplňování Strategie jsou připravovány tak, aby aktivity z nich plynoucí zasáhly co nejširší cílovou skupinu. „Mezi nejohroženější skupiny patří děti a mládež, drobní a střední podnikatelé a běžní uživatelé, kteří nemají dostatečné povědomí o hrozbách internetu a moderních online technologií,“ upozorňuje Petr Pavlinec, vedoucí krajského odboru informatiky. V roce 2013 bude také nezbytné vypracovat návrh nové Strategie elektronické bezpečnosti na roky 2014 až 2017. Na zvyšování elektronické bezpečnosti a především osvěty s tím spojené Kraj Vysočina ročně vynakládá cca 400 tisíc korun.

 

Mezi opatření Akčního plánu v roce 2013 patří např. v oblasti vzdělávání:

  • organizace odborného semináře pro členy funkčního lektorského sboru, pro další odborníky a následně pro širokou veřejnost
  • spolupráce s projektem i-Bezpečná škola, který realizuje Vysočina Education
  • organizace školení pro informatiky z příspěvkových organizací Kraje Vysočina a z obcí v Kraji Vysočina
  • ve spolupráci se školami v Kraji Vysočina vzdělávání rodičů v problematice elektronické bezpečnosti

 

v oblasti monitoringu:

  • ve spolupráci s odbornými firmami zajistit propagaci aktivit ke zvýšení povědomí občanů a vybraných cílových skupin o aktivitách v oblasti e-bezpečnosti

 

v oblasti propagace a medializace:

  • propagace značky Kraj Vysočina Doporučuje pro bezpečný internet
  • aktualizace navigačního portálu elektronické bezpečnosti kraje – Kam se obrátit s problémy

 

v oblasti podpory drobným a středním podnikatelům:

  • školení pro prodejce HW a SW na Vysočině
  • aktualizace standardu el. bezpečnosti pro drobné a střední podnikatele 

 

Kraj Vysočina se stejně jako v předchozích letech připojí ke Dnu bezpečnějšího internetu organizovaného sítí osvětových center Insafe. Tento den v letošním roce připadá na 5. února a jeho hlavním tématem bude zodpovědnost a práva uživatele v oblasti online komunikace. Pracovní skupina elektronické bezpečnosti při příležitosti Dne bezpečnějšího internetu vyhlásí výsledky soutěže Internet - se mnou se bát nemusíš. Vyhlášení výsledků proběhne 6. února v sídle Kraje Vysočina za účasti Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina.  Více informací ke Dnu bezpečnějšího internetu naleznete na www.saferinternetday.cz.

 

Více informací o aktivitách Kraje Vysočina v oblasti elektronické bezpečnosti naleznete na http://www.kr-vysocina.cz/ebezpecnost

Celé znění akčního plánu na http://www.kr-vysocina.cz/vismo5/dokumenty2.asp?id=4033285&n=akcni-plan-elektronicke-bezpecnosti&p1=42676

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 16.1.2013 / 16.1.2013

 

Cesta: Titulní stránka > Kancelář Kraje Vysočina v Bruselu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze