Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt účelová katastrální mapa (ÚKM) v rámci digitální mapy veřejné správy (DMVS) Kraje Vysočina.

logo dmvs
Projekt digitální mapy veřejné správy (DMVS) je jedním z projektů, které jsou podporovány v rámci jednoho z EU fondů tzv. Integrovaného operačního programu. Řešení vychází z Best Practices a v podmínkách Kraje Vysočina je zaměřen na dodávku portálu DMVS (tzv. „Geoportál“) a Účelové katastrální mapy na území Kraje Vysočina (tzv. „ÚKM“).
 

 
 

Data ÚKM jsou určena pro výkon veřejné správy (například v oblasti územního plánování, dopravy, životního prostředí a kultury). Data dosahují parametrů, které umožňují jejich import do databáze katastrálních map ČÚZK.

V listopadu 2012 jsme převzali od zhotovitele data první aktualizace ÚKM, která byla obratem pokytnuta  obcím s rozšířenou působností a Krajské správě a údržbě silnic v Kraji Vysočina.

Součástí zakázky je seznam zjištěných nesouladů v pořízených datech ÚKM, které vyplývají z porovnání databáze popisných dat katastru nemovitostí a pořízených grafických dat. Nesoulady budou předány Katastrálnímu úřadu pro Vysočinu k dalšímu řešení.

 

Po vyhodnocení nesouladů ÚKM v rámci celého kraje je patrné, že došlo ke snížení nesouladů u aktualizace ÚKM 2012 oproti prvotnímu pořízení ÚKM 2011, například u chybějících parcel z 0,07% na 0,02%, u duplicit z 0,03% na 0,01%.

 

Počty parcel jednotlivých typů nesouladů – sečteno za celý kraj

                                               Vektorizace – rok 2011                 1.aktualizace 09/2012

                                               610 k.ú. – cca 500 000 KN             508 k.ú. – cca 450 000 KN

Chybějící parcely            338 parcel           0,07%                     73 parcel             0,02%

Přebytečné                      374 parcel           0,08%                     52 parcel             0,01%     

Fiktivní                              321 parcel           0,07%                     20 parcel             0,00%   

Vícektrát                           124 parcel           0,03%                     26 parcel             0,01%     

Proslučky                       1111 parcel          0,24%                   911 parcel             0,20%   

 

Velký podíl na hladkém průběhu realizace projektu má Katastrální úřad pro Vysočinu, se kterým byla výborná spolupráce. Bez problémů jsme se dohodli na způsobu skenování, byl vytvořen detailní harmonogram činností, dohodnut postup prací v návaznosti na jednotlivá katastrální pracoviště, předání dat a jejich následná aktualizace.

 

 
Zodpovídá: Ing. Táňa Mrázková
Vytvořeno / změněno: 3.12.2012 / 3.12.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor ekonomický > Pokyny pro PO zřizované krajem

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze