Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Informační technologie Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Datový sklad Kraje Vysočina nabídne od nového roku více informací

Datový sklad Kraje Vysočina nabídne od nového roku více informací
V dubnu 2011 byla Kraji Vysočina přidělena dotace ve výši 20 milionů korun z Integrovaného operačního programu na realizaci projektu „Rozšíření datového skladu kraje Vysočina“. Dosud používané technologie pro zpracování strukturovaných dat byly už na hranici své životnosti a docházelo k výpadkům systému s nutností restartu. V rámci projektu došlo ke kompletní obnově technologií s novým moderním designem, k rozsáhlému rozšíření zpracovávaných dat s přímým napojením na účetnictví a rozpočet kraje, na dotační tituly kraje, projekty spolufinancované z EU a veřejné zakázky. Podmínkou přidělení dotace byla finanční spoluúčast kraje ve výši 4 miliony korun. „Nový“ datový sklad bude spuštěn od 1. ledna 2013.
 

 
 

„Kompletně zpracovaná hlavní kniha, příjmy a výdaje, rozpočet, pohledávky a závazky, vše v průběhu let, poskytnou možnosti pro práci jak ekonomům, tak zaměstnancům na jiných odborech. Zjistit, kolik prostředků investuje kraj do školství, zdravotnictví či kultury, jaké je technické zhodnocení v průběhu let na vybraném objektu kterékoliv příspěvkové organizace, či kolik dotací vložil kraj do sociálních služeb, již nebude problematické, reporty v datovém skladu toto vše umožní,“ uvedla Dana Buřičová, vedoucí odboru analýz a podpory řízení krajského úřadu.

 

Došlo rovněž ke standardizaci vybraných datových zdrojů z jiných oblastí, např. odpadne zdlouhavá ruční práce při pořizování statistických dat v resortu školství. Statistická data jsou s minimálním ručním zásahem importovaná do datového skladu a připravená pro odborníky k analýzám.

Změna nastala i v oblasti řízení vnitřních procesů na úřadě. Např. kromě sledování nákladů na tisk, informací o vzdělávání, fluktuaci či nemocnosti, došlo k propojení docházkového systému s evidencí cestovních příkazů a nepřítomnosti na pracovišti.

 

Výraznou změnou je přímé propojení s účetnictvím zdravotnických zařízení, čímž kraj dostává do rukou mocný nástroj pro kontrolu hospodaření nemocnic, jejich pohledávek a závazků, nákupů a výdejů lékáren či informaci o stavu majetku, se kterým organizace hospodaří.

„Kraj realizací projektu obdržel obsáhlý zdroj informací pro tvorbu strategických materiálů a pro rozhodování samosprávy, nástroj pro běžnou denní práci zřizovatelských odborů, benchmarking organizací v rámci odvětví, prostředek pro jejich hodnocení a sledování vybraných ukazatelů kvality,“ doplnil Vladimír Novotný, náměstek hejtmana Kraje Vysočina, který má oblast analýz ve své gesci.

 

Z důvodu zabezpečení kontinuálního provozu a bezproblémového přechodu na nový systém bude do konce roku 2012 probíhat paralelní provoz „starého“ a „nového“ datového skladu s tím, že data budou aktualizována průběžně v obou verzích. Výjimkou je ekonomika a rozpočet kraje, kde paralelní provoz není možný. Den, ke kterému budou původní datové zdroje ekonomiky a rozpočtu odpojeny, bude stanoven po diskusi s Odborem ekonomickým Krajského úřadu Kraje Vysočina. Externí portál do konce roku poběží pouze pro autorizované uživatele (příspěvkové organizace). Odbor analýz a podpory řízení, v jehož gesci datový sklad je, připraví ostré spuštění provozu od 1. 1. 2013.

 

Základní údaje o projektu

Zahájení realizace:   26. 4. 2011

Ukončení realizace:  31. 10. 2012

Celkové náklady projektu:  20 813 250,00 Kč

Finanční zdroje IOP: 17 691 260 Kč

Finanční zdroje kraje: 3 121 990 Kč

 

 

  • Dana Buřičová, odbor analýz a podpory řízení
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 331, e-mail: buricova.d@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 13.11.2012 / 13.11.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Informační technologie

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze