Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných obcemi

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných obcemi je přehledem postupů, které je třeba dodržet při nastavovaní platu ředitele/lky školy nebo školského zařízení.
 

 
 

V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich platu. Tyto úkoly plní v souladu s § 122 zákoníku práce zřizovatel, který ředitele na pracovní místo ustanovil.

Podle § 136 zákoníku práce je zřizovatel povinen vydat řediteli nejpozději v den jmenování písemný platový výměr.

Odměňování platem se řídí zejména:

  • zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZP), část šestá, § 122 až § 137
  • nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen NV č. 564/2006 Sb.)
  • nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě (dále jen katalog prací)

Předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání a kariérní systém upravuje

  • zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů (dále jen zákon o PP)
  • vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků (dále jen vyhláška č. 317/2005 Sb.)

Plat není možno určit jiným způsobem, v jiném složení a v jiné výši, než stanoví ZP a právní předpisy vydané k jeho provedení.

Bližší informace naleznete v přiloženém dokumentu.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: PaedDr. Vladimír Zelený
Vytvořeno / změněno: 26.10.2012 / 26.10.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze