Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava slaví 120 let

Muzeum Vysočiny Jihlava slaví 120 let
V letošním roce si Muzeum Vysočiny Jihlava připomíná kulaté výročí svého vzniku. Při této významné příležitosti připravili muzejníci v prostorách výstavního sálu budovy na Masarykově nám. 57/58 výstavu s názvem „120 let Muzea Vysočiny Jihlava“, která bude pro veřejnost otevřena v pátek 5. října a potrvá do 11. listopadu 2012. Výstava připomene jednotlivé historické etapy vývoje instituce od jejích počátků až do nedávné minulosti a zároveň představí současnou podobu muzea i s výhledy do budoucna.
 

 
 

Počátky muzea v Jihlavě jsou spojeny se vznikem jihlavského Muzejního spolku v roce 1892. První muzejní expozice byly otevřeny v původní budově muzea na rohu dnešních ulic Jana Masaryka a Legionářů v roce 1895. Vlastní muzejní činnost je v počátcích spojena se jménem jihlavského fotografa a dlouholetého muzejního kustoda Johanna Haupta. Po vzniku Československé republiky převzalo vedení muzea nově zřízené vládní komisařství v Jihlavě a spravovalo jej prostřednictvím společného českoněmeckého kuratoria až do roku 1939. V této době se stal významným činovníkem muzea nový kustod Hans Canon, malíř a autor originálních a precizně vypracovaných katalogů sbírek. V průběhu druhé světové války se muzeum s novým názvem Deutsches städtisches Museum stává opět jako ve svých počátcích ryze německou institucí. Jeho činnost byla 22. srpna 1944 rozhodnutím protektorátního ministerstva školství zastavena stejně jako u dalších vlastivědných a regionálních muzeí. V poválečném období se muzeum konstituuje již jako instituce výsostně česká pod vedením nového správce a později ředitele Arnošta Káby. Jeho sbírkový fond se výrazně posiluje v důsledku konfiskací a do majetku muzea putují předměty ze zámku v Plandrech, Mirošově či v Lukách nad Jihlavou i ze soukromého majetku odsunutého německého obyvatelstva. Muzeum dostává novou podobu – rodí se odborná oddělení, posiluje se personální obsazení muzea, přichází řada odborníků, pořádají se cykly přednášek a vycházek a budují se nové expoziční prostory. V roce 1953 se muzeum, tehdy ještě společně s galerií, stěhuje do objektu na dnešním Masarykově nám. 57/58, kde zůstává do dnešní doby. Od roku 2003 je muzeum příspěvkovou organizací zřizovanou Krajem Vysočina.

 

Výstava řadou originálních dokumentů představí návštěvníkům vznik a vývoj muzea, prostřednictvím dobových fotografií umožní nahlédnout do původních expozic muzea či představit jednotlivé významné muzejníky. Vystavené trojrozměrné předměty z bohatého sbírkového fondu muzea seznámí zájemce s širokým spektrem sbírkotvorné činnosti – ke zhlédnutí budou rovněž předměty získané v prvních letech existence muzea i v rámci poválečných konfiskací. Návštěvníci se budou moci také seznámit se současnou podobou muzea, s jeho zaměstnanci i s úkoly, které má jihlavské muzeum před sebou v nejbližších letech.

 

A pokud do 11. listopadu zavítáte do Kavárny Muzea, uvidíte zde plakáty a pozvánky z historie muzea.

 

Další doprovodnou akcí pro veřejnost je jedinečná možnost setkat se přímo s pracovníky jednotlivých oddělení na setkáních pořádaných ve dnech 16. a 30. října a 6. listopadu vždy od 17 hodin v Malovaném sále. Podrobnější informací jsou k dispozici na http://muzeum.ji.cz/ nebo v Muzeu Vysočiny Jihlava u kurátorky výstavy pí. Ludmily Moržolové.

 

 

  • Jana Komínová, odbor kultury, památkové péče a cestovního ruchu
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 249, e-mail: kominkova.j@kr-vysocina.cz
 

Muzeum Vysočiny Jihlava slaví 120 let

Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2012 / 3.10.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze