Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Zámecké nádvoří v Třebíči skrývalo historické skvosty

Zámecké nádvoří v Třebíči skrývalo historické skvosty
Významné historické nálezy datované až do 12. století odkryli zaměstnanci Muzea Vysočiny Jihlava na centrálním nádvoří třebíčského zámku, který od loňského roku prochází kompletní rekonstrukcí. Po sejmutí horních vrstev byly nalezeny korále, knoflíky, prsteny, úlomky kachlí, hroty šípů, mince a další drobné předměty. Cenný je také nález původní středověké hradby, která uzavírala celý komplex dnes již zaniklého benediktinského kláštera. V důsledku rozsáhlého archeologického výzkumu, který by měl být ukončen za dva měsíce, došlo k částečnému omezení stavebních prací, což může mít vliv na termín dokončení stavební části celé rekonstrukce třebíčského zámku.
 

 
 

Kromě toho objevili archeologové na hlavním nádvoří původní dláždění z 18. století. „Rychlou dataci dláždění nám umožnil nález drobné mince, která se zde ukrývala,“ uvedl David Zimola, vedoucí archeologického oddělení z Muzea Vysočiny Jihlava a doplnil, že nyní bude následovat přibližně roční podrobné zkoumání a vyhodnocení historických předmětů.  V letošním roce se zaměstnanci muzea chystají prozkoumat ještě studnu před objektem zámku. „Očekáváme, že studna vydá další zajímavé historické artefakty, které nám přiblíží život v klášteře a později v renesančním zámku v Třebíči,“ řekl David Zimola. Voda ze studny bude po rekonstrukci využívána na provoz restaurované kašny umístěné před hlavním vchodem do zámku.

Významné nalezené předměty budou následně veřejnosti prezentovány v prostorech třebíčského zámku.

 

Poznámka: Projekt s názvem „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“ je podpořen z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod. Předpokládané celkové výdaje jsou 177,5 mil. Kč, přičemž příspěvek ze strukturálního fondu ERDF a SR může činit až 156,5 mil. Kč. Realizace projektu je rozdělena na dvě části: stavební a expoziční včetně realizace veřejného interiéru, ve kterém je mimo jiné pamatováno i na odpočinková místa, zázemí pro rodiče s dětmi, dětský koutek, veřejnou studovnu a prostor pro práci se školními skupinami. Stavební práce byly zahájeny v únoru 2011, dokončení stavební části by mělo být v březnu 2013 a dokončení celého projektu je plánováno na říjen 2013.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 3.10.2012 / 3.10.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze