Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Dokumenty odborů krajského úřadu kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“

Fond dalšího vzdělávání, příspěvková organizace MPSV, realizuje v období červen 2012 až říjen 2014 projekt „Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“. Hlavním cílem projektu je zavedení inovativního systému dalšího vzdělávání prostřednictvím stáží ve firmách a zvýšení uplatnitelnosti občanů na trhu práce.
 

 
 

V rámci projektu vznikají tzv. šablony stáží, které představují základní rámec konkrétní typové pozice stáže a obsahují základní informace o stáži (popis pozice, délku a cenu stáže), cíl stáže, požadavky na stážistu i poskytovatele stáže, obecný výčet činností, zapojení mentora atd. Během září 2012 byl projekt spuštěn pro šablony ve vybraných oborech (ekonomika, management, IT atd.) a jejich počet se bude v průběhu realizace projektu dále rozšiřovat.

Podnikatelské subjekty, které se zapojí do projektu, dostanou ojedinělou možnost zaškolit a vychovat si budoucí odborníky v oblasti, ve které podnikají, s možností (nikoli povinností) tyto stážisty následně zaměstnat. Cílovými skupinami jsou absolventi bez praxe, nezaměstnaní, osoby vracející se na pracovní trh (např. maminky po rodičovské dovolené) a zaměstnanci, kteří si chtějí prohloubit kvalifikaci.

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem (ESF) prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) ve výši 85 % a Fondem dalšího vzdělávání prostřednictvím státního rozpočtu České republiky ve výši 15 %.

Podrobné informace o projektu naleznete na www.stazevefirmach.cz .

Zdroj: www.stazevefirmach.cz

 
Zodpovídá: Miroslava Marková
Vytvořeno / změněno: 27.11.2012 / 27.11.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Dokumenty odborů > Odbor regionálního rozvoje > Podpora podnikání

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze