Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Životní prostředí Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Měření kvality ovzduší

 

 
 

Vážení návštěvníci,

vítám Vás na speciálních stránkách, zaměřených na sledování kvality ovzduší na Vysočině, kde najdete výstupy z Informačního systému kvality ovzduší v Kraji Vysočina. Co se za tímto složitým názvem skrývá?

Základem systému jsou tři mobilní měřící stanice, které v intervalu 8 týdnů měří ve 24 pečlivě vybraných lokalitách hodnoty nejvýznamnějších znečišťujících látek, jako jsou např. prašné částice PM10 a PM2,5, NO, NO2, a další oxidy dusíku, SO2, VOC (těkavé organické sloučeniny), polyaromatické uhlovodíky, výběrově také aldehydy a dioxiny. Současně se měří meteorologické prvky (směr a rychlost větru, teplota, tlak, vlhkost vzduchu).

Data získaná z této sítě se on-line zveřejňují na těchto stránkách, aby měla široká veřejnost aktuální informace o znečištění ovzduší na jednotlivých místech kraje. Především však slouží výsledky měření k dlouhodobému sledování stavu ovzduší na Vysočině a k modelování výhledů. Získané výstupy se stanou podkladem pro výkon státní správy na úseku ochrany ovzduší a především pro rozhodování samospráv o opatřeních na ochranu ovzduší nebo o nových investicích v oblasti průmyslu, zemědělství nebo dopravy.

Věřím, že se tyto stránky stanou vaším dobrým pomocníkem, ať už jste úředník, politik nebo občan, a budete se na ně často vracet. Především však, že celý informační systém kvality ovzduší přispěje k zachování naší čisté Vysočiny.

 
Zodpovídá: Ing. Martina Ferklová
Vytvořeno / změněno: 1.10.2012 / 1.10.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Životní prostředí > EIA a SEA > vzory pro zveřejnění EIA na ÚD obecního úřadu

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze