Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj podporuje rodinné klima a slaďování pracovního a rodinného života

Nová rodinná politika na Vysočině
Kraj Vysočina pokračuje ve svých aktivitách na podporu rodin a prorodinného klimatu. Po přijetí Koncepce rodinné politiky Kraje Vysočina se věnuje realizaci řady projektů, v nichž figuruje jako příjemce dotace z ESF nebo jako partner příjemce. Jedním z těchto projektů je „Rovnost na Vysočině v kontextu tvorby koncepce rodinné politiky kraje, který byl zahájen dne 1. 6. 2012 a jehož ukončení se předpokládá dne 31. 12. 2014. „Kraj Vysočina chce prostřednictvím projektu vytvořit příznivé podmínky pro vznik a fungování rodin a kvalitní uplatnění žen na trhu práce“ sdělil radní pro sociální záležitost Kraje Vysočina Mgr. et Bc. Petr Krčál.
 

 
 

Projekt podporuje místní partnerství aktérů v Kraji Vysočina zabývajících se zaměstnaností (rovností šancí) a vede ke slaďování pracovního a rodinného života místních obyvatel, prostřednictvím řady aktivit. Na seminářích, konferencích, kulatých stolech, v tištěných publikacích a při práci v regionálních partnerstvích, budou formulována a šířena vhodná opatření vedoucí k řešení problémů cílových skupin projektu a tím i ke zlepšení jejich kvality života. Cílovými skupinami jsou dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy se základním vzděláním nebo nízkou úrovní kvalifikace, ženy v předdůchodovém věku, ženy po rodičovské dovolené vracející se na trh práce nebo muži v obdobné situaci jako ženy s malými dětmi.

 

Projekt vychází z již provedených analýz mapujících potřeby místních cílových skupin, z nichž za hlavní problémy Kraje Vysočina vzešly zejména: nižší vzdělání obyvatel, nízká ekonomická síla domácností, přežívající stereotypy mezi zaměstnavateli, obtížnost sladění pracovního a rodinného života a vyšší nezaměstnanost žen. Osvědčené postupy a řešení se následně mohou promítat do koncepčních dokumentů na úrovni kraje a obcí a budou tak pomáhat se zlepšováním života rodin na Vysočině.

 

  • Petr Švanda, krajský koordinátor projektu
    Odbor sociálních věcí Krajského úřadu Kraje Vysočina
    e-mail: svanda.p@kr-vysocina.cz
 

Kraj podporuje rodinné klima a slaďování pracovního a rodiného života

Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 12.9.2012 / 12.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze