Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Tisková informace Kraje Vysočina

Nepravdivá tvrzení zástupců společnosti ICOM transport, a. s. poškozují dobré jméno Kraje Vysočina. Kraj Vysočina zastoupený náměstkem hejtmana pro oblast dopravy Liborem Jouklem se 7. září 2012 důrazně ohradil proti nepravdám, které šíří v médiích a po internetu zástupci společnosti ICOM transport, a. s. Kraj Vysočina má s touto společností uzavřeny platné smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě, kde jsou oběma stranami potvrzeny rozsah služby a také odměna za tuto službu.
 

 
 

Kraj Vysočina nemá vůči společnosti ICOM transport, a. s. žádný závazek po lhůtě splatnosti a svou část platné smlouvy, podepsané oběma stranami již v roce 2004, si plní. Další finanční požadavky společnosti ICOM transport, a. s. nad rámec uzavřeného dodatku smlouvy platného pro rok 2012 a předchozí nemohou být zpětně akceptovány. Současné jednání vedení společnosti ICOM transport, a. s. již hraničí s dobrými mravy a ztratilo serióznost.

 

Kraj Vysočina zveřejňuje otevřený dopis adresovaný společností ICOM transport, a. s.

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Ing. Radim Hošek
Vytvořeno / změněno: 10.9.2012 / 10.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze