Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Tisková informace Kraje Vysočina k veřejné linkové osobní dopravě

Pro Kraj Vysočina aktuálně zajišťuje službu základní dopravní obslužnosti formou linkových autobusů 22 dopravních společností. S každou z nich byla uzavřena platná smlouva o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě. Do těchto smluv, jejichž znění je historicky dáno a žádnou ze stran nebylo nikdy zpochybňováno, se každoročně doplňují na základě oboustranné dohody pouze údaje stanovující rozsah objednané služby a maximální celková smluvní částka za službu. Kraj Vysočina nemá k dnešnímu dni ŽÁDNÝ závazek po lhůtě splatnosti za smluvně ošetřený závazek veřejné služby.
 

 
 

Tvrzení vedení společnosti ICOM transport, a.s., že Kraj Vysočina pozastavuje vyplácení dotací je informací lživou a uvádějící veřejnost i zaměstnance společnosti v omyl. Všechny faktury tohoto dopravce vždy byly a jsou krajem v souladu s platnou smlouvou proplaceny. Jinou skutečností je však požadavek vedení společnosti ICOM transport, a.s. na navýšení dotací za službu ve veřejné linkové osobní dopravě nad rámec platné a akceptované smlouvy. Obě smluvní strany jsou totiž před podpisem smlouvy seznámeny s obsahem a také s ním musí souhlasit, navíc dopravce deklaruje, že jsou mu známy veškeré technické a jiné podmínky nezbytné k realizaci obsahu smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu smlouvy potřeba.

 

Zástupcům odborů společnosti ICOM transport, a.s. bylo ze strany vedení Kraje Vysočina nabídnuto nahlédnout do dokumentů upravujících vztahy mezi krajem a jejich zaměstnavatelem.

 

tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 5.9.2012 / 5.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze