Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Deset let spolupráce mezi Krajem Vysočina a nestátními neziskovými organizacemi

Deset let spolupráce mezi Krajem Vysočina a nestátními neziskovými organizacemi
Kraj Vysočina se systematické podpoře rozvoje nestátního neziskového sektoru věnuje od svého vzniku. V prvé řadě šlo o vytvoření Pracovní skupiny Krajského úřadu Kraje Vysočina pro nestátní neziskové organizace (NNO). Tato skupina se skládá z pracovníků jednotlivých odborů, kteří mají agendu spolupráce s tímto sektorem na starosti. Činnost skupiny zastřešuje vždy člen rady kraje. V současné době je jím radní pro oblast kultury a cestovního ruchu Tomáš Škaryd. Dalšími kroky bylo financování vzdělávání pro pracovníky NNO, protože zdroje na tyto aktivit chyběly. Vedení kraje vyzvalo zástupce NNO, aby zasedli v komisích a výborech volených orgánů kraje s právem poradního hlasu.
 

 
 

„K většímu posílení spolupráce došlo v posledních čtyřech letech,“ říká radní Tomáš Škaryd a pokračuje, „NNO v roce 2008 na své všeoborové konferenci vytvořili právnickou osobu, které je sdružuje – KOUS Vysočina resp. Koordinační uskupení NNO kraje Vysočina. V září roku 2009 bylo schváleno Memorandum mezi Asociací krajů ČR a Asociací NNO v České republice, které sleduje vytváření a posilování partnerských vztahů mezi samosprávnými kraji a NNO. Rada vlády pro NNO, která je poradním a pracovním orgánem Vlády ČR v záležitostech NNO, a na jejíž práci se podílím, podpořila svým usnesením uzavírání dohod mezi NNO a kraji. Kraj Vysočina tuto skutečnost reflektoval a jako jeden z prvních krajů se dne 1. 4. 2010 rozhodl uzavřít Dohodu o spolupráci s KOUS Vysočina, které NNO z celého kraje zastupuje.“

 

Součástí plnění dohody je i realizace Strategie udržitelného rozvoje nestátního neziskového sektoru Kraje Vysočina do roku 2015. Na ní spolupracovali zástupci KOUS Vysočina a jednotlivých NNO spolu se zástupci odborů Krajského úřadu Kraje Vysočina.

 

Těsně před koncem prázdnin byl podepsán dodatek Dohody o spolupráci uzavřené mezi Krajem Vysočina a KOUS Vysočina. Obě strany se dohodly na doplnění Akčního plánu pro roky 2012 - 2014, které bylo schváleno na VIII. Krajské konferenci NNO Kraje Vysočina letos v dubnu. Tento plán obsahuje 30 konkrétních aktivit včetně termínů a realizátorů, kteří jsou za jejich naplnění odpovědní.

 

Více informací lze získat na www.kous.cz

 

 

  • Josef Loveček, odbor regionálního rozvoje
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel. 564 602 564, e-mail:lovecek.j@kr-vysocina.cz

  • tisk@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 4.9.2012 / 4.9.2012 | Zveřejnit od: 5.9.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze