Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Mezikrajská porada k pedagogické asistenci

Mezikrajská porada k pedagogické asistenci
V tomto týdnu se uskutečnila v Kraji Vysočina společná porada zástupců odborů školství jednotlivých krajských úřadů. „Za účasti 12 krajů se diskutovala zejména problematika integrace žáků se zdravotním postižením a jejich možné podpory v době, kdy ministerstvo školství nesystémově omezuje toky finančních prostředků do regionálního školství, což ve svém důsledku velmi komplikuje situaci také v oblasti vzdělávání žáků se zdravotním postižením,“ upřesnila Marie Kružíková, radní Kraje Vysočina pro oblast školství
 

 
 

Dvoudenní setkání a výměna zkušeností mezi zástupci jednotlivých krajů ukázaly, že největším problémem je chybějící metodika ze strany ministerstva, která by poskytla návod jak efektivně naplňovat rámce definované legislativou a národní koncepcí. „Tato metodická absence ústí ve skutečnost, že každý kraj řeší situaci po svém a z toho plyne rozdílný přístup k zajištění podpůrných opatření pro začleňování žáků s handicapem,“ uvedla Marie Kružíková.  Společným problémem však v současné době je, že rozpočtové možnosti jednotlivých krajů v rámci přidělených finančních prostředků ze státního rozpočtu směrem k širší podpoře integrace žáků se zdravotním postižením do tzv. „běžných“ základních škol dosáhly dna. „Bez změny dosud platných pravidel a omezování rozsahu podpory už není dále možné ekonomicky podporovat začleňování žáků se zdravotním postižením do běžného vzdělávání,“ uzavřela Marie Kružíková.

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.8.2012 / 24.8.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze