Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Petr Krčál : Práce s lidmi potřebuje naši velkou podporu

Petr Krčál
V minulých týdnech jsem při návštěvách regionů několikrát diskutoval s představiteli různých spolků, nestátních neziskových organizací a profesních sdružení problematiku podpory činnosti organizací, které mají významný vliv na primární prevenci před alkoholismem, drogami a celkově nudě ulice. Ani si neuvědomujeme, jak velký význam má tato podpora pro další zdravý vývoj dětí a mladých lidí. Současný vývoj mladé generace nepřináší v oblasti využití jejich volného času pouze pozitivní výsledky, nýbrž také zátěž nových, vážných problémů.
 

 
 

„Kraj musí stále více reagovat na vyostřování rozporů uvnitř mladé generace. Nezaměstnanost, negativní závislosti, k nimiž se řadí také závislost počítačová, jednostranné konzumně zaměřené chování. To vše vyžaduje rozvíjet mnohotvárnost a  podporovat činnost organizací a zařízení, které posilují výchovu dětí a mladých lidí a současně jim poskytují nové možnosti k jejich participaci na vlastních aktivitách i životě obce a města,“ říká radní a sociální pedagog Petr Krčál.

 

Je zřejmé, že způsob využívání volného času je u dětí a mládeže výrazně ovlivněn současným sociálním prostředím. Zvlášť silný je vliv rodiny. Rodiče slouží svým dětem jako přirozené vzory, buď pozitivní, či negativní. „Z tohoto důvodu je nadmíru důležité, aby i rodiče pochopili, že činnost spolků může jejich dětem  přinést kvalitní kulturní a sportovní vyžití a postupně v dítěti rozvinout i přirozený zájem o jejich  činnost a  aktivity v oblasti využití volného času“, dodává Petr Krčál  

 

Z toho vyplývá pouze jediné. Práce s lidmi  na úrovni občanských sdružení a škol v oblasti volnočasových aktivit,  by měla být stále více ze strany státu, krajů, měst a obcí podporována. A to nejenom finančními prostředky, ale i prostorovými možnostmi, rekonstrukcemi hřišť a společenských místnosti pro mladé lidi. Vždyť stále platí : „ Mladí lidé, kteří mají dostatek pestré činnosti , tak ty většinou nezlobí, nepáchají trestnou činnost, nemalují po zdech a neničí obecní majetek.“

 

 

 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 20.8.2012 / 20.8.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze