Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro obce kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Změna rozsahu silnic bez zimní údržby

Změna rozsahu silnic bez zimní údržby
Rada kraje rozhodla na svém dnešním jednání o změně rozsahu úseků krajských silnic, které se v zimě neudržují. Sjízdnost nebude zajištěna na přibližně 287 kilometrech z celkového počtu téměř 4571 kilometrů krajských silnic tzn. na 6,3 %. Do seznamu neudržovaných úseků bude nově zařazena silnice u Habrů na Havlíčkobrodsku a u Těmic na Pelhřimovsku. Naopak v plánu zimní údržby se počítá s komunikací u Chotěboře.
 

 
 

„Seznam neudržovaných úseků se mění na základě dopravního významu pozemní komunikace a požadavku na realizaci zajištění dopravní obsluhy daného území. U Lubna na Havlíčkobrodsku je osobní doprava vedena jinou trasou, naopak u Chotěboře požádal dopravce o zařazení silnice do zimní údržby. Ve třetím případě se jedná o úsek silnice u Těmic do místní části Knížata, která není trvale obydlena,“ sdělil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Libor Joukl a doplnil, že rozsah kilometrů bez zimní údržby je přibližně stejný jako v loňském roce. Neudržované úseky silnic budou označeny dopravními značkami Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „Silnice se v zimě neudržuje“.

 

Zařazení do neudržovaných úseků:
- III/3461 Lubno-křiž. II/347 z důvodu změny organizace dopravy (změna vedení trasy linky pravidelné osobní dopravy)
- III/03412 křiž. III/03410 – Knížata, v místní části nejsou trvale obydlené nemovitosti  

 

Vyřazení z neudržovaných úseků:
- III/3469 Chotěboř-křiž. II/346 z důvodu požadavku dopravce a vedení linkové dopravy

 

Seznam úseků, na kterých se v zimě nezajišťuje sjízdnost, je k dispozici na http://extranet.kr-vysocina.cz/samosprava/index.php?akce=rada_materialy_detail&id=18573

 

 

  • Více informací:
    Pavel Bartoš, odbor dopravy a silničního hospodářství
    tel.: 564 602 237, e-mail: bartos.p@kr-vysocina.cz
 
Zodpovídá: Ing. Eva Neuwirthová
Vytvořeno / změněno: 24.7.2012 / 24.7.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro obce > Metodická pomoc obcím > Tajemnící obecních úřadů

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze