Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Proběhlo setkání partnerů projektu LDA-V4

V předvečer renomované mezinárodní konference ISSS v Hradci Králové proběhlo dne 1. dubna 2012 v Modrém salonku Klicperova divadla setkání partnerů projektu LDA-V4. První z řady setkání se uskutečnilo již na podzim 2011 u příležitosti konference ITAPA v Bratislavě a práce na sběru dat a přípravě analytických materiálů či výměna zkušeností expertů bude pokračovat ještě dalších několik měsíců.
 

 
 

Cílem projektu, který by měl být dokončen v závěru letošního roku, je důsledné zmapování aktuálního stavu zavádění eGovernmentu a ICT ve vybraných územních samosprávách v jednotlivých visegrádských zemích v kontextu evropských i národních strategií a programů, provedení vzájemné komparace, vytipování příkladů dobré praxe, zajištění výměny zkušeností, identifikace příležitostí k dalšímu rozvoji a formulace doporučení dalších kroků.

Hradeckého pracovního setkání projektu LDA-V4 se zúčastnili zástupci tří visegrádských zemí – Ing. Petr Pavlinec za Kraj Vysočina jako hlavního realizátora projektu, z partnerů pak RNDr. Tomáš Renčín – Sdružení Český zavináč, Ing. Jaroslav Šolc a Cyril Čapka – Svaz měst a obcí ČR, Marián Minarovič a Ján Domankuš – Únia miest Slovenska a zástupci z Polska – Prof. Dr. Andrzej Janicki a Monika Walczak – Alfa-Omega Foundation, Joane Zbresku – město Gdansk a Moek Nieviadomy – region Radkow. 

Hlavním cílem tohoto setkání byla koordinace dalšího postupu a prodiskutování již nashromážděných informací o jednotlivých regionech zemí Visegrádské čtyřky, jejich vzájemné odlišnosti a forma jejich publikování ve výstupu celého projektu, kterým by vedle webových stránek a stručných souhrnů měla být i rozsáhlá brožura shrnující stav eGovernmentu v rámci celé Visegrádské čtyřky.

 
Zodpovídá: Mgr. Klára Jiráková
Vytvořeno / změněno: 27.6.2012 / 27.6.2012
Informace vyžadují kontrolu

Kontext

Umístění: Složky dokumentů > LDA-V4 > News
 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze