Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

V mateřinkách na Vysočině se učí děti řeči přeshraničních sousedů

Kraj Vysočina získal rekordní dotace z Operačního programu přeshraniční spolupráce Rakousko – Česká republika
Po třech letech skončí v srpnu letošního roku projekt IB-KE, jehož hlavním cílem bylo seznámit děti ve vybraných mateřských školách s jazykem sousední země hravou formou a také další vzdělávání pedagogů. Do výuky češtiny se v Dolním Rakousku zapojilo 55 školek a v příhraničních regionech ČR se němčina vyučovala ve 48 mateřských školách. Celkem 65 lektorek českého i německého jazyka se tak podílelo na výuce cizího jazyka ve 103 školkách. K hlavním cílům projektu patřilo posílení spolupráce mezi mateřskými školkami obou zemí (mj. vánoční oslavy, lampionové průvody, návštěvy), vytvoření přirozeného prostředí k učení se novému jazyku, vzájemné hospitace, exkurze, další vzdělávání a setkávání pedagogů a také vytváření cizojazyčných výukových materiálů.
 

 
 

Závěrečná konference česko-rakouského projektu IB-KE Interkulturní vzdělávání dětí a dospělých se uskutečnila 13. června 2012 v Brně. Inspektorka pro mateřské školy z Úřadu dolnorakouské zemské vlády Christa Thenner při svém vystoupení na konferenci uvedla, že „i přes počáteční nejistotu ze strany obcí i učitelů zúčastněné děti i lektory výuka cizího jazyka baví, nyní jsou projektem všichni nadšeni a dokonce se zvýšil zájem mateřských škol v Rakousku o výuku češtiny“. Na závěr konference byl představen projekt navazující, který bude realizován od září 2012 po dobu dvou let. Jedná se o projekt s názvem IB-KSP Interkulturní vzdělávání dětí, žáků a pedagogů. V rámci tohoto projektu bude pokračovat výuka němčiny a češtiny v mateřských školách, které byly zapojeny do předchozího projektu, uskuteční se další setkávání lektorek s výměnou vzájemných zkušeností s podporou zkušeného metodika z Goethe Institutu, a také se rozšíří o návaznost výuky jazyka na základních školách formou jazykových kroužků a nepovinných hodin. Do výuky německého jazyka by se mělo v Kraji Vysočina zapojit zhruba 120 dětí v mateřských školách a 30 dětí v základních školách.

 

Partnerem projektu IB-KE za Kraj Vysočina je příspěvková organizace Vysočina Education. V našem kraji se do tohoto projektu zapojily následující mateřské školy:

 

  • Mateřská škola a SPC Jihlava,  Demlova 28, Jihlava
  • MŠ Jarní, Jarní 22a, Jihlava  
  • MŠ „U skřítků“, Seifertova 6, Jihlava
  • MŠ „Julianka“, Erbenova 37, Jihlava
  • MŠ Fišerova, Moravské Budějovice
  • MŠ Šafaříkova, Moravské Budějovice
  • Mateřská škola Jemnice
  • Mateřská škola Police

 

Uvedené projekty jsou spolufinancovány Evropským fondem pro regionální rozvoj (ERDF) z operačního programu Evropské územní spolupráce Rakousko-ČR 2007–2013 a státním rozpočtem ČR.

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 18.6.2012 / 18.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze