Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Krajská ocenění pro nadané studenty

Krajská ocenění pro nadané studenty
Už pouze dny zbývají do letošního vyhlášení cen Talent Vysočiny a Cena hejtmana Vysočiny. Ocenění, která jsou určena pro žáky a studenty dosahující v určitém oboru mimořádných výsledků a pracující na rozvoji svého talentu i nadání, uděluje pravidelně už osm let Kraj Vysočina. Letos odborné poroty vybíraly ze 157 nominací v pěti hodnocených oborech. „Ocenění se vztahuje k výsledkům školní i mimoškolní, tedy zájmové, činnosti během celého školního roku. Má podobu finančního daru a podle věku a dosažených výsledků je vypláceno jednorázově nebo měsíčně,“ upřesnil Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina. Ocenění cílevědomých a talentovaných žáků a studentů a prezentace i podpora jejich práce a rozvoje je prioritou krajského školství.
 

 
 

Nominace na ceny Kraje Vysočina podává škola, školské zařízení či organizace zabývající se výchovou a vzděláním v pěti oborech – humanitním, uměleckém, přírodovědném, technickém a sportovním. Letos přijímání nominací končilo 22. května a sešlo se 157 přihlášek.  „Nejpočetněji je obsazena kategorie přírodovědný obor – střední školy, kde porota rozhodovala mezi 24 došlými nominacemi. V každé hodnocené kategorii se objevují jména již oceněných studentů z minulých let, což svědčí o jejich stálém zájmu o vlastní rozvoj,“ uvedla Marie Kružíková, radní kraje pro oblast školství s tím, že za nominací je třeba hledat nejen rozvíjející se talent, ale i podporu rodičů, zázemí školy a péči pedagogů.

 

Vítězové oborů a kategorií získávají ocenění Talent Vysočiny a desetiměsíční stipendium ve výši až dva tisíce korun. Další komisí nominovaní talentovaní žáci získávají jednorázové stipendium ve stejné výši. Mimo to dostanou všichni ocenění věcné ceny věnované Krajem Vysočina. Žákům oceněným cenou Talent Vysočiny může hejtman Kraje Vysočina udělit Cenu hejtmana Vysočiny za zcela výjimečné výsledky v určitém oboru, tj. jednorázové stipendium ve výši pět nebo deset tisíc korun. Od roku 2003 do roku 2011 bylo oceněno 1175 žáků a studentů, mezi které vyplatil Kraj Vysočina téměř dva miliony korun.

 

Slavnostní vyhlášení Talentů Vysočiny a Cen hejtmana Vysočiny je naplánováno na 22. června 2012 od 17.00 hod. v Kulturním domě ve Žďáře nad Sázavou.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 13.6.2012 / 13.6.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze