Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 07. 04. 2011, čj. 5 As 7/2011 - 48

 

 
 

Rozsudek nejvyššího správního soudu ze dne 7. 4. 2011, čj. 5As 7/2011 - 48

 

Publikováno ve Sbírce rozhodnutí Nejvyššího správního soudu č. 11/2011; rozhodnutí č. 2412; dostupné na: www.nssoud.cz.

 

Správní řízení: zjišťování rozhodných okolností v řízení vedeném z moci úřední; zásada koncentrace řízení

§ 50 odst.3, § 82 odst.4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 

Z rozsudku vyplývá:

Podle § 50 odst. 3 věty druhé správního řádu v řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, je správní orgán povinen i bez návrhu zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena; toto ustanovení je tak ve vztahu k § 82 odst. 4 téhož zákona lex specialis. Má-li správní orgán povinnost zjistit všechny rozhodné okolnosti svědčící ve prospěch i v neprospěch toho, komu má být povinnost uložena i bez návrhu (z logiky věci bez návrhu toho, komu má být povinnost uložena), nemůže se správní orgán ohledně návrhů takové osoby na provedení dalších důkazů současně dovolávat § 82 odst. 4 správního řádu (zásady koncentrace řízení). Ustanovení § 82 odst. 4 správního řádu na řízení, v němž má být z moci úřední uložena povinnost, nedopadá.

 
Zodpovídá: Mgr. Dana Sklenářová
Vytvořeno / změněno: 16.3.2012 / 16.3.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze