Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Servis pro příspěvkové organizace kraje

Mobilní verze webu

Petr Krčál: Prostředky na vybrané služby sociální prevence mohou v příštím roce zatížit rozpočty měst a obcí

Petr Krčál
Kraji Vysočina se díky projektu „Podpora vybraných sociálních služeb na území kraje Vysočina individuální projekt“ podařilo zajistit financování sítě sociálních služeb, a to nejen těch služeb, které na území kraje již dříve fungovaly, ale i nové služby sociální prevence, jako jsou např. nízkoprahová zařízení pro děti a mládež v Havlíčkově Brodě, Telči a Velkém Meziříčí. Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) a ze státního rozpočtu ČR.
 

 
 

Ve dvouletém období se do projektu zapojilo 17 poskytovatelů, zajišťujících 51 služeb sociální prevence. Z vyhodnocených ukazatelů vyplývá, že se již podařilo podpořit 4 212 (2 166 mužů a 2 046 žen) nových uživatelů vybraných služeb, což je o 35 % více než bylo stanoveno Ministerstvem práce a sociálních věcí.

 

Z celkové položky na zajištění služeb, která činí 283 276 536 korun, byla do současné doby vyplacena částka ve výši 151 402 049 korun. Projekt zajišťuje financování služeb do konce března roku 2013. MPSV ČR vyhlásilo v lednu 2012 výzvu k předkládání individuálních projektů v rámci OP LZZ.

 

Kraj Vysočina bude i nyní usilovat o získání finanční podpory pro tzv. navazující projekt, na jehož základě by vybrané sociální služby měly zajištěno financování až do konce roku 2014. Pokud by se však nepodařilo finanční prostředky na tyto vybrané sužby sociální prevence získat, pak by náklady musely pravděpodobně zaplatit města a obce Kraje Vysočiny. Ministerstvo práce totiž v nové výzvě nepočítá se všemi službami, které byly z těchto finančních prostředků hrazeny.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 22.2.2012 / 22.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Servis pro příspěvkové organizace

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze