Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Kraj Vysočina opět podpoří realizaci přírodních zahrad

Kraj Vysočina opět podpoří realizaci přírodních zahrad
Cílem grantového programu Fondu Vysočiny s názvem „Environmentální osvěta – Přírodní zahrady 2012“ je zavedení principů přírodních zahrad a přírodě blízké péče o zahrady a parky, které povedou k posílení biodiverzity v intravilánech měst, městysů a obcí. Přírodní zahrady jsou nedílnou součástí environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty. „V loňském roce se projevil z řad žadatelů velký zájem o realizaci přírodní zahrady, celkem dorazilo 46 žádostí s požadavkem na 3,1 mil. Kč. Na podpořených sedm projektů byla z grantového programu Fondu Vysočiny plně využita částka 500 tisíc korun. Právě z důvodů velkého zájmu o realizaci přírodních zahrad jsme letos pro tento účel vyčlenili v grantovém programu Fondu Vysočiny částku vyšší a to 1,5 milionu korun,“ zaznělo při úterním zasedání zastupitelstva kraje z úst radního pro životní prostředí Zdeňka Ryšavého.
 

 
 

Na zpracování projektové dokumentace přírodní zahrady, realizaci přírodní zahrady, certifikaci zahrady a propagaci svého projektu mohou zájemci z řad měst, městysů, obcí a jimi zřizovaných organizací, organizací zřizovaných krajem a jiných škol a školských zařízení žádat o finanční podporu v rozpětí 40– 80 tis. Kč. Minimální finanční spoluúčast žadatele činí 30%, doba realizace projektu bude 18 měsíců.  

Výzva s podrobným popisem grantového programu a formulář žádosti o podporu jsou umístěny na internetové adrese www.fondvysociny.cz. Žádosti se přijímají osobně prostřednictvím podatelny Krajského úřadu Kraje Vysočina, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, poštou nebo elektronicky na www.kr-vysocina.cz/edotace do 30. 3. 2012.

 

 

 

Kraj Vysočina opět podpoří realizaci přírodních zahrad

Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 16.2.2012 / 16.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze