Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina: Dvoudenní konference k extremismu

Kraj Vysočina připravuje s podporou Evropské unie a Ministerstva školství ČR odbornou dvoudenní konferenci na téma extremismus. Celkem jedenáct přednášek odprezentují odborníci z řad policistů, vysokoškolských učitelů v sídle Kraje Vysočina v Jihlavě 5. a 6. března 2012. „Tento sociálně patologický jev bude specialisty rozebrán ze všech možných pohledů. Od základního definování, přes možná rizika, právních následků a vliv na okolí,“ okomentoval Petr Krčál, radní Kraje Vysočina pro oblast sociálních věcí.
 

 
 

Cílem konference je upozornit na extremismus, který by vzhledem ke stávající sociální situaci mohl nabývat na významu. Dále také představit danou problematiku komplexně po teoretické stránce a seznámit účastníky konference s aktuálními trendy a vývojem extremismu u v České republice.

 

 

Program a témata přednášek:

 

POZVÁNKA NA KONFERENCI  PRIMÁRNÍ PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ

 

Realizátoři  Individuálního  projektu  „Podpora  systému  primární  prevence  sociálně patologických jevů“ si Vás dovolují pozvat na konferenci:

 

EXTREMISMUS

 

Termín konání:         5. 3. – 6. 3. 2012

Doba konání:             5. 3. 2012        prezence účastníků                07,45 – 08,55 hodin

                                                           zahájení 1. dne konference                 09,00 hodin

                                                           předpokládaný konec                          16,30 hodin

                                   6. 3. 2012        zahájení 2. dne konference                 08,00 hodin

                                                           předpokládaný konec                          15,00 hodin

           

Místo konání: Kongresový sál Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava

 

Jednotlivá témata konference a přednášející:

·        Základní pojetí extremismu a souvisejících jevů v ČR

Doc. JUDr. PhDr. Miroslav Mareš, PhD. (Masarykova univerzita Brno)

·        Neonacismus a rizika pro mládež

Mgr. et. Mgr. Petra Vejvodová (Masarykova univerzita Brno)

·        Specifika obětí trestné činnosti z nenávisti

Mgr. Klára Kalibová (In IUSTITIA, o.s., Praha)

·        Právní aspekty postihu extremismu

Mgr. et. Mgr. Štěpán Výborný (Masarykova univerzita Brno)

·        Levicový extremismus v ČR

Bc. David Lebeda (předseda Imperativ, o.s., Praha)

·        Funkce Policie ČR ve vazbě na extremismus

pplk. JUDr. Dušan Fousek (ÚOOZ, Praha)

·        Sekty

pplk. Mgr. Ivo Špičan (ÚOOZ, Praha)

·        Představení projektu „Policie pro každého“

kpt. Mgr. Iva Knolová (ÚOOZ,  Praha)

·        Specifická primární prevence kriminality v souvislosti s projevy extremismu se zaměřením na ZŠ, SŠ, SOU a Gymnázia

Bc. David Lebeda (předseda Imperativ, o.s., Praha)

·        Divácké násilí v ČR a zahraničí

Bc. Pavel Reich (externí lektor Imperativ, o.s., Praha)

·        Extremistické dění v Jihomoravském kraji a v Kraji Vysočina

Zástupci Krajských ředitelství policie Jihomoravského kraje a Kraje Vysočina

 

 

Z omezených kapacitních důvodů  si  dovolujeme Vás vyzvat o vyslání max. dvou zástupců z jedné organizace a o potvrzení účasti na e-mailovou adresu: vidlakova.a@kr-vysocina.cz, případně na tel. 724 650 287, a to do 22. 2. 2012.   

 

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 14.2.2012 / 14.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze