Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Setkání se Zdravými městy a realizátory MA21 na Vysočině

Logo Zdravý kraj
Prezentovat své úspěchy a získat nové zkušenosti přijeli na začátku února do sídla Kraje Vysočina prezentovat zástupci Zdravých obcí a měst a obcí realizujících místní Agendu 21. Setkání bylo připraveno v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina ve spolupráci s Národní sítí Zdravých měst ČR (NSZM). Tato asociace v České republice zaštiťuje a koordinuje realizaci mezinárodního projektu „Zdravé město“ a má v současné době již 100 členů, mezi které patří i 14 municipalit z Vysočiny.
 

 
 

Kraj Vysočina začal jako první kraj v České republice realizovat projekt Zdravý kraj od roku 2004. V rámci něj připravujeme vlastní akce jako např. Čistá Vysočina, Veletrh regionálních produktů, Skutek roku, do nichž se zapojují tisíce obyvatel a stovky organizací v regionu. Rovněž také systematicky podporujeme obce a města realizující místní Agendu 21 - MA21. Z krajského rozpočtu je pro dotační program na podporu realizátorů MA21 a projektů Zdravé město a Zdravá škola vyčleněno v letošním roce 2,5 milionu korun,¨“ uvedl politik projektu Zdravý kraj  Martin Hyský, radní pro oblast regionálního rozvoje Kraje Vysočina, který účastníky setkání přivítal.

Po zahájení následovala prezentace ředitele NSZM Petra Švece. Zástupci  krajského úřadu informovali o připravovaných akcích a grantových programech Fondu Vysočiny pro rok 2012 a o Zásadách MA21 a Zdraví 21.

Druhá část setkání byla věnována prezentaci úspěšných projektů. Příkladem dobré praxe pro města začínající s místní Agendou 21 byl např. projekt města Světlá nad Sázavou „Společná setkávání v roce 2011“, který prezentovala zastupitelka a politička MA21 ve Světlé nad Sázavou Eva Kořínková. Postupu malé obce z kategorie „Začátečníci“ mezi pokročilé a zapojení obyvatel do procesu MA21 se věnoval ve své prezentaci starosta obce Křižánky Jan Sedláček.

Své zkušenosti s realizací projektu Zdravé město a MA21 ve statutárním městě Jihlava sdělili náměstek primátora Rudolf Chloupek a koordinátorka projektu Lenka Marečková.

„Těší nás zájem  obcí a měst o realizaci místní Agendy 21. Za úspěch považuji nejen přibývající počet municipalit realizujících MA21, ale také zkvalitňování života v jednotlivých obcích, které se touto cestou vydaly,“ hodnotí Hyský.

 

 

Setkání se Zdravými městy

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.2.2012 / 9.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze