Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Protipovodňové opatření v Habrech prochází zjišťovacím řízením

Protipovodňové opatření v Habrech prochází zjišťovacím řízením
Jedná se o výstavbu prvku ke zvyšování retenční schopnosti území a protipovodňové ochrany – ochranné zemní sypané hráze (poldru). Poldr je navržen jako průtočný, částečně zatopený (se stálým zadržením vody) s dostatečně dimenzovaným retenčním prostorem pro transformaci povodňové vlny při stoletém průtoku. Jako bezpečnostní prvek – ochrana proti protržení hráze poldru, je navržen boční bezpečnostní přeliv v levém zavázání hráze. Dále bude provedena revitalizace lokality, která obsahuje vytvoření nového meandrujícího koryta toku a výstavbu devíti neprůtočných tůní. Cílem této revitalizace je návrat řešeného toku do přirozeného stavu zlepšením stavu vodního toku tak, aby vyhovoval živým organismům, které se v lokalitě vyskytují. Dojde ke zvýšení diverzity prostředí a revitalizace umožní přirozený vývoj lokality. Umístění záměru je v souladu s územním plánem města Habry.
 

 
 

K oznámení, které se zabývá vlivem záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se lze písemně vyjádřit do 22. 2. 2012 na adrese: Krajský úřad Kraje Vysočina, odbor životního prostředí, Žižkova 57, 587 33 Jihlava. V elektronické podobě je textová část oznámení zveřejněna na webové adrese www.cenia.cz/eia, kód záměru VYS587.

 

 
Zodpovídá: Jan Nechvatal
Vytvořeno / změněno: 3.2.2012 / 3.2.2012

 

Cesta: Titulní stránka > Martin Hyský - radní Kraje Vysočina

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze