Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Pelhřimov

 

 
 

Jaký byl rok 2011 z pohledu Muzea Vysočiny Pelhřimov?

 

Asi nejvýstižnějším popisem by bylo hektický, protože jsme za pochodu a oslabeni o dva pracovníky přebírali dosud samostatný hrad Kámen pod svoji správu. Bylo nutné vyřešit celou řadu problémů s inventarizací majetku a sbírek, obnovit zápůjční smlouvy, doplnit expozice, a při tom všem zajistit provoz tak, aby si běžný návštěvník nevšiml žádné změny. Při omezeném počtu pracovníků, kteří byli navíc zavaleni vlastními muzejními úkoly, to nebylo právě jednoduché. Přesto se vše podařilo zdárně zvládnout, na hradě dokonce proběhla velká akce s mezinárodní účastí připomínající výročí Pacovského okruhu.

Samotné muzeum také nezahálelo, veřejnosti byla zpřístupněna další část zámku pánů z Říčan, Solní brána, kde byla instalována expozice připomínající období, kdy zde sídlila městská radnice. Součástí tohoto prostoru je mimo jiné také unikátní hradní prévet s „moderním“ splachovacím mechanismem.

Ve spolupráci s kolegy z Tchajwanu byl realizován a zprovozněn audiovizuální průvodce na principu využití QR a NFC kódů a funkcí smartphonů. Návštěvníkům je nabízen text i mluvená řeč v němčině, angličtině, ruštině, francouzštině, mandarínské čínštině a znakové řeči, aplikace je doplněna bohatou obrazovou dokumentací.

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Tradičně mimořádný ohlas měla muzejní noc, tentokrát tematicky zaměřená na pověsti z Pelhřimovska, což korespondovalo s právě probíhající výstavou, přihlášenou do soutěže Gloria musealis. Stejně tak úspěšná byla i Zlatá neděle spojená s výstavou Dítě radost rodiny, právě tak jako rovněž tradiční podzimní akce s Domem dětí a mládeže

 

Gloria musealis

Dítě radost rodiny

 

Co zajímavého připravujete v roce 2012?

 

Na rok 2012 plánuje muzeum dvě velké výstavy zaměřené na hračky, které se staly historickým fenoménem – stavebnici Merkur a dřevěné hračky a loutky. Na tento rok také připadne několik zásadních výročí, které si společně připomeneme, především je to 150. výročí založení pěveckého spolku Záboj, k němu chystáme rovněž výstavu, a také si připomeneme 140. výročí narození vlasteneckého kněze a spisovatele monsignora Františka Bernarda Vaňka. Při té příležitosti chceme kromě jiných akcí uvést do provozu audiovizuálního průvodce také v jeho domečku v děkanské zahradě v Pelhřimově.

Na hradě Kámen dojde k přebudování a rozšíření expozice historických motocyklů včetně doprovodných textů, aby byla laická veřejnost odborně informována o jednotlivých exponátech. Samozřejmě se chystají také doprovodné akce na letní sezónu a podzimní slavnostní zakončení proběhne v duchu loveckých tradic hradních pánů.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

 

Návštěvníci se mohou těšit na všechny tradiční akce – muzejní noc, volné vstupy u příležitosti Dnů evropského historického a kulturního dědictví, společnou akci, kterou pořádáme pro první stupeň základních škol spolu s Domem dětí a mládeže již několikátý rok, a samozřejmě na Zlatou neděli.

Já osobně se těším na realizaci další etapy zavádění audiovizuálního průvodce, je vcelku dobrodružné vytvářet spojení nejmodernější techniky s historickými artefakty, a také je potřeba vyzdvihnout, že je to počin, který vychází vstříc našim postiženým spoluobčanům, kteří nemohou sledovat výklad průvodce.

 

Muzejní noc


 

 Na otázky odpovídal Mgr. Ondřej Hájek, ředitel Muzea Vysočiny Pelhřimov, příspěvkové organizace

http://www.muzeumpe.cz/

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 13.1.2012 / 13.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze