Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Třebíč

 

 
 

Jaký byl rok 2011 z pohledu Muzea Vysočiny Třebíč?

 

V prvé řadě to byl rok fyzického zahájení stavebních prací v rámci projektu „Zámek Třebíč – modernizace zámku a zpřístupnění nových expozic“, projektu, který se Muzea Vysočiny Třebíč navýsost bytostně týká. Po předcházejícím období příprav a projednávání projektu, získání evropské dotace, výběrovém řízení na dodavatele stavební části, předalo, na přelomu ledna a února, Muzeum Vysočiny Třebíč, spolu se zástupci Krajského úřadu Kraje Vysočina, objekt stavební firmě k vlastní realizaci. Po celý rok pak probíhaly stavební práce, pravidelné kontrolní dny, plánované prohlídky pro veřejnost a další související činnosti. Je nutné zdůraznit, že bez problémů a podle schváleného harmonogramu. Musím konstatovat, že po ročních, již zviditelněných pracích na tomto projektu, je ze strany veřejnosti o projekt doopravdy velký zájem.

 

Rekonstrukce MVT


 

Rekonstrukce MVT 1

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

Muzeum Vysočiny Třebíč přeneslo, po dobu zmíněné rekonstrukce objektu zámku v Třebíči, část svých prezentačních aktivit do své pobočky, do Muzea řemesel v Moravských Budějovicích. Zde v roce 2011 vzbudila největší návštěvnický ohlas série komentovaných nočních prohlídek, která byla zahájena neméně úspěšnou Moravskobudějovickou muzejní nocí dne 25. května 2011. V Třebíči, kde jsme ve spolupráci s Městským kulturním střediskem, v rámci projektu Porta culturae, uspořádali v Galerii Malovaný dům výstavu „Česko – rakouské betlémy“, se stala nejúspěšnější aktivitou muzea právě tato výstava, kterou si prohlédlo rekordních 6 717 návštěvníků.

Muzejní noc - Moravské Budějovice


Česko - rakouská výstava betlémů
 

 

Co zajímavého připravujete v roce 2012?

 

Velmi zajímavou výstavou bude určitě výstava o Muzeu Otokara Březiny (muzeum je v Jaroměřicích nad Rokytnou), kterou uspořádáme ve spolupráci se Společností Otokara Březiny v jarních měsících v prostorách Krajského úřadu Kraje Vysočina v Jihlavě.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit?

 

Určitě to budou opět vánoční výstavy v čase adventním, v Třebíči v prostorách Městského kulturního střediska, tentokrát v Galerii Ladislava Nováka a v Muzeu řemesel na zámku v Moravských Budějovicích. Nejenom pro odbornou veřejnost to bude i 17. ročník veletrhu muzeí České republiky s tématy o technických a industriálních památkách. Veletrh uspořádáme v areálu zaniklé továrny v Třebíči – Borovině, ve druhé polovině měsíce května.

 

Na kterou výstavu/projekt v roce 2012 se těšíte Vy osobně?

 

Doopravdy mohu říct, že nejvíce se těším na dokončení rekonstrukce objektu v zámeckém areálu v Třebíči, objektu, který je v majetku města Třebíče, a zde na realizaci a zpřístupnění muzejní interaktivní expozice s názvem „Vnímáme všemi smysly“. Na přípravě této expozice naše muzeum také částečně spolupracuje, proto již nyní vím, že to bude expozice velmi zajímavá, pro veřejnost to bude něco úplně nového a pro tzv. muzejní práci s dětmi něco - až téměř úžasného. Expozice bude otevřena v podzimních měsících.

zámecký areál v Třebíči
 

Na otázky odpovídal Ing. Jaroslav Martínek, ředitel Muzea Vysočiny Třebíč - http://zamek-trebic.cz/

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 6.1.2012 / 6.1.2012
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze