Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Jihlava

 

 
 

Jaký byl rok 2011 z pohledu Muzea Vysočiny Jihlava?

Vyjádřeno stručně a cizím slovem: ambivalentní. Jeden pohled na rok 2011 může zahrnovat novou expozici "Klenotnice" v Jihlavě, nově instalovaný a po několika letech práce zrestaurovaný betlém na pobočce v Telči nebo vysokou celkovou návštěvnost. Podařilo se rozběhnout a finančně zajistit několik velkých projektů: byla zahájena stavba nového depozitáře v Heleníně, uspěli jsme s projektovou žádostí na kompletní přestavbu expozic v Jihlavě za cca 13 milionů, rozběhli jsme velký projekt na spolupráci se školami. Naši muzejní archeologové realizovali zatím v historii muzea největší záchranný archeologický průzkum: proběhl v Telči a byl sice mimořádně organizačně i finančně náročný ale také mimořádně odborně a množstvím nálezů úspěšný. Podíváme-li se ale na rok 2011 v muzeu jinýma očima, uvidíme však i velmi zásadní úsporná finanční opatření nebo zrušení několika pracovních míst.

Klenotnice

Klenotnice v Lukách

 

Která výstava/akce vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Budeme-li ohlas posuzovat podle návštěvnosti, je třeba mezi těmi několika desítkami muzejních výstav a akcí v Jihlavě, v Telči, v Třešti a na Roštejně vyzdvihnout zejména dvě. V Jihlavě to byla výstava "Kelti jdou, Kelti jdou" věnovaná jedné z historických etap vývoje na našem území. Pro návštěvníky bylo jistě nejzajímavější to, že výstava byla interaktivní -  řadu činností si mohli sami odzkoušet (mletí obilí, práce na stavu, pletení provazů a jiné) nebo si exponáty doslova osahat (šperky, zbraně, oděvy apod.). Mimořádně návštěvnicky úspěšná byla výstava v Telči, která zaujala zejména dámy všeho věku - "Fenomén Barbie".

 

Kelti jdou

 

Co zajímavého připravujete v roce 2012?

 

Rok 2012 bude pro muzeum zejména rokem příprav na dvě zcela přelomové akce: začneme přestavovat a zcela nově budovat expozice v Jihlavě a začneme se připravovat k převzetí nového depozitáře v Heleníně. Zejména nový depozitář je "něco", co není sice pro běžného návštěvníka muzea věc atraktivní nebo vůbec viditelná - ale po desítkách let problémů s prostory, nevyhovujícími podmínkami pro uložení sbírek a po permanentních problémech s jejich ochranou  pro muzeum nový depozitář znamená úplně novou etapu v jeho činnosti. Navíc etapu, která zajistí a ovlivní fungování celé instituce na mnoho desítek let dopředu.

 

Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

 

Je obtížné vyzdvihnout z připravovaných programů muzea jednu nebo několik málo akcí. Jsme přesvědčeni o tom, že všechno co děláme, je pro návštěvníka nějakým způsobem zajímavé a obohacující - jinak bychom to vůbec nedělali ... Osobně se těším na výstavu věnovanou historii i současnosti stavebnice Merkur - abychom v muzeu zachovali rovnoprávnost, musíme přece připravit i něco pro "pány kluky". Očekáváme, že tradičně zajímavá a hojně navštěvovaná bude archeologicky zaměřená výstava - tentokrát na středověk, s názvem Archeologie-historie-periferie. Atraktivní bude jistě tradiční Muzejní a galerijní noc - účast opět přislíbila Sára Saudková. Jemnou ironií  a parodií na téma plánovaného mayského konce světa předpovězeného na rok 2012 pak bude ke konci roku malá výstava připomínající všechny konce světa, které se nekonaly.


 

Muzejní noc


 

Na otázky odpovídal RNDr. Karel Malý, ředitel Muzea Vysočiny Jihlava, příspěvkové organizace

http://muzeum.ji.cz/ 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 22.12.2011 / 22.12.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze