Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie

Vysočina předkládá návrh změny zákona respektující moderní technologie
Zastupitelstvo Kraje Vysočina na svém dnešním zasedání odsouhlasilo předložení návrhu na změnu zákona, který upravuje režim Sbírky zákonů. „Jedná se o změnu, která by obcím umožnila neodebírat povinně Sbírku zákonů v listinném podobě a usnadnila přístup k legislativním předpisům díky moderním technologiím,“ okomentoval hejtman Jiří Běhounek, který byl zastupitelstvem pověřen společně s předsedou legislativního výboru Drahoslavem Oulehlou jednat v této věci za Kraj Vysočina.
 

 
 

Platná právní úprava z roku 1999 ukládá povinnost krajským, městským i obecním úřadům mít k dispozici aktuální Sbírku zákonů, a to nejen k vlastní potřebě, ale umožnit přístup k těmto dokumentům kterémukoliv občanovi na jeho požádání. Díky návrhu Kraje Vysočina by mělo dojít k úsporám financí. Přispět by k tomu mělo pouhé doplnění zákona o  jeden článek, který by dal možnost úřadům samosprávy po celé České republice poskytnout svým občanům zákony v elektronické podobě. „Věříme, že se díky nepatrné změně ušetří mnoho času jak úředníkům, kteří mají povinnost zákony poskytnout, tak samotným zájemcům,“ doplnil Jiří Běhounek, hejtman Kraje Vysočina.

 

„Z provedené ankety mezi obcemi a městy kraje plyne, že o nahlédnutí do tištěné podoby Sbírky požádá v průměru  jeden občan za tři roky.  Cena za kompletní roční soubor přitom činí cca 10 tisíc korun, a to s předpokladem jejího stálého růstu. Současné nahlédnutí jedním občanem obec stojí 30 tisíc korun. Za tyto peníze by obec už mohla zaplatit právní pomoc. Proto tento zákonný požadavek, tedy aby obce listinnou podobu Sbírek odebíraly, se stal přežilým, nepotřebným a zastaralým. Měl svůj význam v dřevních dobách internetu, kdy zákonné texty nebyly dostupné. Všichni oslovení respondenti vyjevili souhlas s možností, aby pro ně listinná podoba nebyla k povinnému odběru,“ zdůvodňuje změnu Drahoslav Oulehla, předseda Legislativního výboru Zastupitelstva Kraje Vysočina.

 

Úprava je směřována k paragrafu 13 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, který by měl být doplněn o čtvrtý odstavec ve znění:

„(4) Povinnost podle odstavce 1 a 2 lze splnit umožněním nahlédnutí do Sbírky zákonů, Sbírky mezinárodních smluv a Úředního věstníku Evropské unie v elektronické podobě ve formátu, který je zárukou obsahové i formální shody s listinnou podobou uvedených publikačních zdrojů.“

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 13.12.2011 / 13.12.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Kultura > Tradiční lidová kultura

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze