Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod

 

 
 

Jaký byl rok 2011 z pohledu Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod?

 

Tento rok byl pro naše muzeum opravdu plný přelomových událostí. Z pověření zřizovatele, Kraje Vysočina, jsme zahájili realizaci evropského projektu Porta culturae, což je společná iniciativa česko-rakouských příhraničních regionů – Jihomoravského kraje, Kraje Vysočina, Jihočeského kraje a spolkové země Dolní Rakousko v oblasti kultury, umělecké tvorby muzejní a galerijní práce 2011-2013. V Kraji Vysočina se podařilo se podpořit Muzejní a galerijní noci, Dny otevřených ateliérů, Jazzový most, Mezinárodní malířské sympozium v Jihlavě, Mezinárodní literární festival a  scénická čtení v Havlíčkově Brodě, začali jsme budovat databázi kulturních subjektů a nyní probíhá výstava betlémů a připravujeme seminář betlemářů v Třebíči.

 

Za účasti hejtmana Jiřího Běhounka, radního Tomáše Škaryda, představitelů města a řady zahraničních delegací jsme otevřeli renovovanou expozici Karla Havlíčka Borovského u příležitosti oslav jeho výročí. Pro české i zahraniční návštěvníky jsou k dispozici audioprůvodci, s textem v českém, anglickém a německém jazyce.

Byly také uvedeny do provozu internetové stránky www.karelhavlicek.cz, které mají za cíl poskytovat odborné i laické veřejnosti vyčerpávající informace o Karlu Havlíčkovi, o jeho díle, pozůstalosti i havlíčkovském kultu.

  

KHB

  

Další velkou událostí je vytipování a podpora zřizovatele k získání nových depozitárních prostor v Havlíčkově Brodě. Byla zahájena jednání s majitelem budovy a intenzivní práce na předprojektové přípravě. Pokud vše dopadne dobře, měli bychom se v průběhu příštího roku do těchto prostor stěhovat.

 

 

Která výstava vzbudila mezi návštěvníky největší ohlas?

 

Kromě již zmíněných akcí to byla výstava ledečského výtvarníka Jiřího Bašty a výstava skláře Jana Exnara, které měly nadregionální charakter a návštěvníci si jistě přišli na své.

 

Bašta


 

Co zajímavého připravujete v roce 2012?

 

Na Vánoce a přelom roku chystáme výstavu pro děti – scény z večerníčku Krysáci z Vizovic, kde spolupracujeme s Vyšší grafickou školou v Jihlavě a nabídneme dětem animační dílny. Děti si u nás pod odborným dozorem budou moci vytvořit svůj vlastní krátký animovaný film.

Budou to ale i naučné výstavy pro žáky základních a středních škol Hry a klamy, nebo připomenutí Letců z havlíčkobrodska či připomenutí výročí umučení faráře Josefa Toufara z Číhoště.

 

krysáci


 

 Na které z již „tradičních akcí“ se mohou návštěvníci opět těšit a na kterou výstavu/projekt se těšíte Vy osobně?

 

Určitě to bude další ročník muzejních nocí, který je u nás již tradičně velmi navštěvovanou a oblíbenou akcí.

   

3

 

2

1


Na otázky odpovídal: MgA. Jiří Jedlička, ředitel Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, příspěvkové organizace

http://www.muzeumhb.cz/ 

 
Zodpovídá: Bc. Veronika Švarcová
Vytvořeno / změněno: 2.12.2011 / 2.12.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze