Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Konference na téma Sociální obnova vesnice, 10. 11. 2011, St. Pölten

St.Pölten
Dne 10. 11. 2011 se v rakouském St. Pöltenu konala mezinárodní konference na téma „Sociální obnova venkova“. Téma konference bylo zaměřeno na hledání odpovědí na aktuální problémy obcí z hlediska demografických změn jako je vylidňování venkovského prostoru, snižování porodnosti a stárnutí populace.
 

 
 

Dne 10. 11. 2011 se v rakouském St. Pöltenu konala mezinárodní konference na téma „Sociální obnova venkova“. Téma konference bylo zaměřeno na hledání odpovědí na aktuální problémy obcí z hlediska demografických změn jako je vylidňování venkovského prostoru, snižování porodnosti a stárnutí populace.

 

V sále Zemského sněmu Dolního Rakouska se sešlo více jak 300 zájemců o tuto problematiku. Vedle čelních zástupců regionálních vlád Kraje Vysočina, Dolního Rakouska, spolkové země Sasko a Opolského vojvodství se zde sešli také starostové obcí, vědečtí pracovníci, zástupci neziskových organizací, studenti a další zájemci z řad veřejnosti.

Setkání zahájil zemský hejtman Dolního Rakouska dr. Erwin Pröll, který nastínil problémy na současném venkově a cesty k jejich řešení ve spolkové zemi Dolní Rakousko. Tato země se již o konkrétní řešení pokusila a má s nimi bohaté zkušenosti, které v odpolední části konference rozvedla Mag. Barbara Schwarz, radní pro oblast sociálních věcí Dolního Rakouska. Ministerský předseda Stanislaw Tillich, předseda vlády spolkové země Sasko, partnerského regionu Dolního Rakouska, zdůraznil zesílení odpovědnosti regionů a nastínil aktuální snahy o zefektivnění procesů ve veřejné správě formou slučování agend ve větších územních celcích.

Hejtman Kraje Vysočina MUDr. Jiří Běhounek ve svém příspěvku poukázal na dlouhodobou dobrou spolupráci s Dolním Rakouskem, popsal situaci v Kraji Vysočina s ohledem na zabezpečení sociálních služeb a Mgr. et Bc. Petr Krčál, radní pro oblast sociálních věcí, prezentoval ukázku dobré praxe na příkladu Domova pro seniory ve Velkém Meziříčí.

Velmi zajímavý příspěvek přednesla univerzitní profesorka Dr. Gerlind Weber z Univerzity přírodních zdrojů ve Vídni, zabývající se změnou sociálních struktur na venkově v důsledku probíhajících  demografických změn s praktickým příkladem obce Bergbaugemeinde, kde se počet obyvatel od r. 1961 snížil na polovinu.  

Další přednášející představili projekty realizované v Dolním Rakousku a Sasku. Např. projekt Mladí a staří ruku v ruce představili přímo žáci Gymnázia obce Gläserndorf, stejně jako projekt Sociální pečovatelství na venkově jeho realizátoři ze Zemědělské odborné školy ve Zwettlu. Nabídky a možnosti podpor v oblasti sociální obnovy vesnice v Dolním Rakousku přiblížil Josef Strummer z Dolnorakouského svazu pro obnovu vesnic a měst.

 

Uvedená témata a problémy je důležité chápat jako výzvy a šance pro další pozitivní vývoj např. ve formě vytvoření nových povolání, nových typů soužití a nových rolí žen a mužů. Poskytnu informace také mohou být zdrojem nových projektů, které tyto poznatky zužitkují. Všechny příspěvky provázela společná myšlenka posílení mezigeneračního dialogu, vlastní iniciativy jednotlivce, nové formy zapojování dobrovolníků a nutné spolupráce na úrovni obcí.

 

Akce byla realizovaná z projektu Spolupráce mezi místní Agendou 21 v kraji Vysočina a programem "Gemeinde 21" v Dolním Rakousku (MA-G 21) v rámci Programu Evropské územní spolupráce Rakousko - Česká republika 2007-2013.

 

 

 

Marta Vencovská, tel.: 564 602 556, 724 650 276, e-mail: vencovska.m@kr-vysocina.cz

Dana Kratochvílová, tel.: 564 602 586, e-mail: kratochvilova.d@kr-vysocina.cz

Petr Holý, tel.: 564 602 538, e-mail: holy.p@kr-vysocina.cz

 

Odkazy

 
Zodpovídá: Martin Musil, DiS.
Vytvořeno / změněno: 16.10.2011 / 16.10.2011
Informace vyžadují kontrolu

 

Cesta: Titulní stránka > Oficiální internetové stránky Kraje Vysočina > Samospráva

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze