Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

ASEKOL společně s Krajem Vysočina přináší občanům snadné způsoby, jak třídit elektro

Červený kontejner
V současné době využívají občané Kraje Vysočina 128 červených kontejnerů na drobné elektrospotřebiče a baterie. Lidé do nich dosud odevzdali k recyklaci přes 25 tun elektroodpadu. Společnost ASEKOL zabývající se zpětným odběrem elektrozařízení umístila v kraji kontejnery za finančního přispění Státního fondu životního prostředí. Na jejich propagaci se podílel i Kraj Vysočina a konkrétní městská zastupitelstva. Kontejnery občanům ulehčují třídění elektrospotřebičů a zároveň zvyšují objem sběru menších spotřebičů. Spolupráce ASEKOLU se Státním fondem životního prostředí se však netýkala jen červených kontejnerů. Další nemalé finanční prostředky byly vynaloženy na instalaci 43 E-domků a 110 klecových kontejnerů. Celkem získal Kraj Vysočina díky spolupráci s ASEKOLem 5 883 601 Kč, které byly investovány do zkvalitnění způsobu sběru a manipulace s elektroodpadem na sběrných dvorech.
 

 
 

Občané Kraje Vysočina za první pololetí roku 2011 odevzdali společnosti ASEKOL 530  tun vysloužilých elektrozařízení. Jen díky červeným kontejnerům se podařilo vytřídit přibližně 25 tun elektroodpadu. Kontejnery usnadňují lidem sběr drobného elektrozařízení již od roku 2008. V současné době jich je v Kraji Vysočina rozmístěných 128.

 

 „Kontejnery pokládáme za velký přínos pro jednotlivé obce, města i celý kraj. Jsou zajímavým doplněním aktivit kraje zaměřených na podporu a rozšiřování služeb v oblasti recyklace elektroodpadu a přibližování třídění k občanům. Díky červeným kontejnerům se obyvatelům kraje rozšířila sběrná síť vysloužilých elektrozařízení,“ zhodnotil projekt Zdeněk Ryšavý, radní Kraje Vysočina.

 

Do červeného kontejneru patří baterie (jejich sběr zajišťuje díky integrovaným boxům systém ECOBAT) a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky. Naopak není určen pro sběr televizorů, počítačových monitorů, zářivek, úsporných žárovek, velkých domácích spotřebičů jako jsou třeba ledničky, pračky a chladničky. Tato větší zařízení se vybírají na sběrném dvoře, při mobilním svozu, případně je možné je odevzdat v prodejnách nebo opravnách elektrospotřebičů.

 

Červené kontejnery však zdaleka nejsou jediným projektem, kterým lidem na Vysočině usnadňuje třídění elektroodpadu. ASEKOL rovněž instaloval do partnerských sběrných dvorů uzamykatelné přístřešky, tzv. E-domky, a klecové kontejnery, do nichž se umisťuje elektroodpad zanesený do sběrných dvorů. V Kraji Vysočina je 110 klecových kontejnerů a 43 E-domků. Důvodem instalace těchto zařízení je další zkvalitňování samotného procesu sběru a recyklace elektroodpadu, a to např. usnadněním manipulace pro obsluhu sběrného dvora díky klecovým kontejnerům nebo zvýšení bezpečnosti díky E-domkům. Na instalaci všech zmíněných sběrných prostředků bylo v Kraji Vysočina vynaloženo celkem 5 883 601 Kč, z toho 3 530 161 Kč poskytl Státní fond životního prostředí a ASEKOL 2 353 440 Kč.

 

Zahoď mobil, celorepublikové sportovně-osvětové turné, má dnes svou zastávku i v Jihlavě. Bude se zde hledat krajský mistr v hodu mobilem do dálky, který příští rok pojede do Prahy na celostátní finále. Akce má ovšem za cíl především vzdělávat lidi o možnostech a nutnosti třídit staré elektro. Návštěvníci akce se mohou pobavit, zasoutěžit si o nové mobilní telefony, poslechnout si koncert kapely KRYŠTOF a zároveň odevzdat své staré elektrospotřebiče. Vstup na akci je zdarma, stačí jen donést jakékoliv elektrozařízení.

 

Celorepublikový projekt Věnuj mobil se zaměřuje na zpětný odběr mobilních telefonů, a to jak nefunkčních, tak těch stále sloužících. Stačí si na www.venujmobil.cz vyžádat obálku, kterou ASEKOL zašle, do ní se vloží telefon a bezplatně odešle poštou zpět. Nefunkční telefony pak putují k odborné recyklaci, funkční se po kontrole věnují dětem z dětských domovů. Jen v Kraji Vysočina se takto dostaly k dětem z dětského domova v Humpolci a v Nové Vsi u Chotěboře.

 

Další aktivitou společnosti ASEKOL je školní recyklační program Recyklohraní, který dětem školou povinným zábavnou formou vysvětluje výhody a důležitost třídění vysloužilých elektrospotřebičů. Školy po přihlášení do programu plní zajímavé úkoly, za něž pak získávají body, které mohou měnit za hodnotné dárky. V Kraji Vysočina se Recyklohraní účastní 141 škol, v celé České republice pak asi 2 350.

 

Vzhledem k úspěchu obou kampaní došlo k propojení projektů Věnuj mobil a Recyklohraní a po školách se sbíraly mobilní telefony. Na Vysočině se zúčastnilo 31 škol a vybralo dohromady 2 578 mobilů, což dělá průměr 1,78 mobilů na žáka. Neskutečného výsledku dosáhla Základní a mateřská škola Velké Meziříčí, kde průměr mobilů na žáka činil 30,9.

 

Červené kontejnery

Vůbec první nádobou sloužící k ulehčení sběru a zvýšení výtěžnosti elektroodpadu se staly červené stacionární kontejnery. ASEKOL je poprvé vyzkoušel na podzim 2007 v rámci pilotního projektu v pěti obcích Středočeského kraje. Výsledky byly pozitivní a ASEKOL tedy přistoupil k umísťování červených kontejnerů do měst po celé České republice. K žlutému, modrému a zelenému kontejneru tak nyní přibývá nový – červený.

Od začátku projektu instalace červených kontejnerů se vybralo kolem 273 tun drobných vysloužilých elektrozařízení. V současnosti je v zemi k dispozici 1 373 kusů těchto kontejnerů.

Stacionární kontejnery jsou neustále vylepšovány. V celém kraji Vysočina jsou umísťovány nejnovější verze kontejnerů s otočným bubnem zamezující případným krádežím a speciálním boxem na baterie. Nádoby jsou určeny do exteriéru a jsou umísťovány do hustě zalidněných částí měst, většinou na sídlištích u již vzniklých separačních stání na ostatní druhy odpadu. 

Do červeného kontejneru patří baterie a drobná elektrozařízení, jako jsou například kalkulačky, rádia, drobné počítačové vybavení, discmany, telefony a elektronické hračky, mobilní telefony, apod. Rozměr otvoru pro vhození je 30 x 50 cm, což odpovídá standardní velikosti počítače.

 

tisk@kr-vysocina.cz

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 14.9.2011 / 14.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze