Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Jaké máme lesy?

les
Od letošního roku až do roku 2015 budou lesníci zjišťovat po celé České republice stav a vývoj našich lesů. Toto šetření - Národní inventarizace lesů - je nezávislé šetření o skutečném stavu a vývoji lesů. Probíhá na základě nařízení vlády a její provedení je zakotveno v zákoně o lesích.
 

 
 

„Inventarizace lesů je založena na matematicko-statistické metodě, jejím základem je opakované pozemní měření na inventarizačních plochách rozmístěných po celé ČR. Nyní probíhá již druhá inventarizace. Na základě ní získáváme údaje, zejména o zásobách dřeva, dřevinné skladbě, zdravotním stavu a funkcích lesů. Ke sběru dat používáme nejmodernější terénní přístroje,“ vysvětluje Miloš Kučera z Ústavu pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem, který inventarizaci provádí.

 

„Obdobná šetření probíhají ve většině ostatních evropských zemí, díky tomu je možné porovnávat údaje s ostatními státy. Z výsledků první inventarizace lesů bylo například zjištěno, že Kraj Vysočina patří mezi kraje s největšími zásobami dřeva u nás. Je také jedním z krajů, ve kterém jsou porosty nejméně poškozené zvěří,“ sděluje Petr Bureš, vedoucí odboru lesního a vodního hospodářství a zemědělství Krajského úřadu Kraje Vysočina.

„Měření probíhá nedestruktivním způsobem. Z důvodu zachování nezávislosti inventarizace nejsou tyto inventarizační plochy v terénu značeny a nelze sdělit jejich polohu. Výsledky měření se nevyhodnocují za jednotlivé inventarizační plochy, ale za velké územní celky, tedy za celou ČR či kraje. Pracovníci jsou vybaveni povolením, které si může majitel lesa zkontrolovat. Ten je také povinen strpět provádění potřebných úkonů spojených s inventarizací lesů,“ objasňuje dále Miloš Kučera.

 

Zjištění skutečného stavu a vývoje lesů v ČR je v zájmu všech majitelů a správců lesů. Výsledky Národní inventarizace budou veřejně dostupné. 

 

  • Petr Bureš, odbor lesního a vodního hospodářství a zemědělství
    Krajský úřad Kraje Vysočina
    tel.: 564 602 204
    e-mail: bures.p@kr-vysocina.cz

 

 

Inventarizace lesů

Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2011 / 9.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze