Orientační nabídka

Znak obce odkaz na titulní stránku

Kultura a památky Kraje Vysočina

Mobilní verze webu

Dobrá zpráva: Práce na odstranění následků havárie ve Šlapanově ukončeny

Podzimními kontrolami krajský úřad zakončuje každoroční kolečko po zařízeních zařazených do režimu zákona o prevenci závažných havárií společně s ostatními složkami integrované kontroly. Tento rok kromě rutinní kontroly bezpečnostní dokumentace dohlíží i na likvidaci havárie, kterou úspěšně vyřešila společnost ČEPRO, středisko Šlapanov.
 

 
 

Provoz společnosti ČEPRO, středisko Šlapanov musel řešit následky přetlakování podzemní nádrže s benzínem a následné destrukci střechy, ke které došlo 31. ledna letošního roku. Havárie byla ohlášena v souladu s vnitřním havarijním plánem a plánem vyrozumění, HZS kraje Vysočina nebyl požádán o součinnost. Touto havárií došlo pouze ke škodě na majetku společnosti, nedošlo však naštěstí ke škodě na životním prostředí. V době kontroly provedené tento týden byly už ukončeny práce na odstranění následků havárie.

 

Podle předložených znaleckých posudků bylo jistou příčinou destrukce nádrže zamrznutí protiexplozivní pojistky. Před nehodou byla nádrž vyčištěna, vytřena a ponechána prázdná. V mrazivém počasí pak byla napouštěna benzínem a vytlačovaná vodní pára zamrzla na protiexplozní pojistce. Tlak benzínových par dalším napouštěním způsobil destrukci střechy. Nedošlo tedy k selhání obsluhy, ale šlo o nehodu.

 

Bezprostředně po havárii byla na základě příkazu provozního ředitele provedena kontrola funkčnosti systému odvodu par z nádrží na všech skladech společnosti ČEPRO, a.s. Organizačním opatřením bylo stanoveno pravidlo nečištění nádrží v zimním období.

 

Nyní probíhá systematické hodnocení rizik nádrže metodou HAZOP, ze které vyplynou návrhy na další opatření. Tyto budou předloženy managmentu společnosti ČEPRO, a.s. k posouzení, stejně jako další osud poškozené nádrže.

 

  • Ivo Dobrianskij, odbor životního prostředí

    Krajský úřad kraje Vysočina

    te. 564 602 526

    e-mail: dobrianskij.i@kr-vysocina.cz

 

 
Zodpovídá: Ing. Jitka Svatošová
Vytvořeno / změněno: 9.9.2011 / 9.9.2011

 

Cesta: Titulní stránka > Kultura a památky > Památky > Památkový fond

Vyhledávání

nahoru

web & design , redakční systém | Přihlásit se | PC verze